• Elokované pracovisko Čapajevova

      Z organizačných a priestorových dôvodov toto elokované pracovisko v školskom roku 2018/2019 pozastavuje svoju činnosť.