• Elokované pracovisko Jurkovičova

   Toto elokované pracovisko poskytuje vzdelávanie predškolákom vo výtvarnom odbore. Na Jurkovičovej ulici č. 17 školu navštevuje 25 žiakov v 3 triedach.

   V EP Jurkovičova vyučuje: Mgr. Andrea Hocmanová, ktorá organizačne spolupracuje s Ivetou Dzadikovou, Katarínou Galmišovou a Bc. Ľubicou Damankošovou.

 • Pekné výsledky našej kreatívnej práce

  fotogaléria

 • Jesenné strašenie a netradičné techniky

  fotogaléria

 • Pracujeme s elánom

  fotogaléria