• Elokované pracovisko Važecká

  SZUŠ – ELBA má svoje najväčšie elokované pracovisko na Važeckej ulici č. 11, kde sa vzdeláva 69 žiakov v oboch odboroch – vo výtvarnom aj v tanečnom odbore v 9 triedach.

  Výtvarný odbor vyučujú títo pedagógovia: Mgr. Andrea Hocmanová, Mgr. Daniela Olejárová a Mgr. Silvia Mňahončáková, organizačne spolupracujeme s Mgr. Tatianou Petrušovou a Mgr. Oľgou Siskovičovou.

  Tanečný odbor vyučujú títo pedagógovia: Janette Ružbarská DiS. art.

 • Jesenné tekvice a maľba rukami

  fotogaléria

 • To sme my a naše práce

  fotogaléria

 • Pracujeme tvorivo a s plným nasadením

  fotogaléria