Personálne zabezpečenie

 • Zriaďovateľ školy

   • Ing. Emil Blicha - ELBA
   • Ing. Emil Blicha - ELBAPalárikova 26, 080 05 Prešove-mail: emil.blicha@elbaci.sk, tel.: 0905 425 871
 • Vedenie školy

   • PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.
   • PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.riaditeľka školy; učiteľka pre tanečný odbor (materská dovolenka)e-mail: zuzana.kubankova@elbaci.sk, tel.: 051 7714999
   • Mgr. Andrea Hocmanová
   • Mgr. Andrea Hocmanovázastupujúca riaditeľka, zástupkyňa; učiteľka pre výtvarný odbor EP Važecká a EP Jurkovičovaemail: andrea.hocmanova@elbaci.sk, tel.: 051 7714999
 • Pedagogickí zamestnanci SZUŠ – ELBA

   • Mgr. Daniela Olejárová
   • Mgr. Daniela Olejárovázástupkyňa; učiteľka pre výtvarný odbor na Smetanovej, EP Važecká a EP Rokycanydaniela.olejarova@elbaci.sk
   • Mgr. Silvia Mňahončáková
   • Mgr. Silvia Mňahončákováučiteľka pre výtvarný odbor na Smetanovej a EP Važeckásilvia.mnahoncakova@elbaci.sk
   • Mgr. Marek Muška
   • Mgr. Marek Muškaučiteľ pre výtvarný odbor na Smetanovej a EP Finticemarek.muska@elbaci.sk
   • Bc. Barbora Müller
   • Bc. Barbora Mülleručiteľka pre tanečný odbor na Smetanovejbarbora.muller@elbaci.sk
   • Janette Ružbarská DiS. art.
   • Janette Ružbarská DiS. art.učiteľka pre tanečný odbor na Smetanovej, EP Važecká a EP Rokycanyjanette.ruzbarska@elbaci.sk