Personálne zabezpečenie

 • Zriaďovateľ školy

   • Ing. Emil Blicha
   • Ing. Emil Blichaemil.blicha@elbaci.sk
 • Zamestnanci

   • PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.
   • PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.riaditeľka školy, učiteľka pre tanečný odborzuzana.kubankova@elbaci.sk
   • Mgr. Daniela Olejárová
   • Mgr. Daniela Olejárovámetodička a učiteľka pre výtvarný odbor, členka marketingovej komisiedaniela.olejarova@elbaci.sk
   • Mgr. Andrea Hocmanová
   • Mgr. Andrea Hocmanovázástupkyňa riaditeľky školy, učiteľka pre výtvarný odborandrea.hocmanova@elbaci.sk
   • Mgr. Marek Muška
   • Mgr. Marek Muška učiteľ pre výtvarný odbormajjo23@gmail.com
   • Mgr. Miroslava Mišenková
   • Mgr. Miroslava Mišenkováučiteľka pre výtvarný odbormirkamisenkova@gmail.com
   • Mgr. Andrea Tomaškováučiteľka pre výtvarný odborandrea.tomaskova12@gmail.com
   • Mgr. Tatiana Petrušováučiteľka pre výtvarný odbortatianapetrusova180@gmail.com
   • Janette Ružbarská DiS. art
   • Janette Ružbarská DiS. artučiteľka pre tanečný odborjanette.fatima.ruzbarska@gmail.com
   • Bc. Barbora Mülleručiteľka pre tanečný odborbarboratrencanova@gmail.com
   • Bc. Anna Jurčová
   • Bc. Anna Jurčováučiteľka pre hudobný odbor – spevjurcovaa.anna@gmail.com
   • Mgr. Ivana Lukáčová, PhD., DiS. art.
   • Mgr. Ivana Lukáčová, PhD., DiS. art.učiteľka pre hudobný odbor – klavírhviscova.ivana@gmail.com
   • Silvia Mária Ondriová
   • Silvia Mária Ondriováučiteľka pre hudobný odbor - klavírsilvia.ondriova598@gmail.com
   • Ing. Eva Lacková
   • Ing. Eva Lackováučiteľka pre hudobný odbor - flautaeva.lackova70@gmail.com
   • Mgr. art. Jana Humeňanská
   • Mgr. art. Jana Humeňanskáučiteľka pre literárno-dramatický odborjanka2020e@hotmail.com
   • Ing. Branislav Blicha
   • Ing. Branislav BlichaIT špecialista a koordinátorbranislav.blicha@elbaci.sk
   • Bc. Mária Bujnovská
   • Bc. Mária Bujnovskáhospodársko-ekonomické oddeleniemaria.bujnovska@elbaci.sk
   • Mgr. Richard Purdeš
   • Mgr. Richard Purdešreklama a propagáciarichard.purdes@elbaci.sk
 • Organizačne spolupracujeme s ďalšími pedagógmi:

  Mgr. Katarína Nográdyová – tanečno-hudobné zameranie ľudovej kultúry

  Simona Krišková – tanečný odbor - detský folklórny súbor Varkočik

  Mgr. Lucia Fecková – tanečný odbor - detský folklórny súbor Varkočik

  Mgr. Emília Mikulová - tanečno-hudobné zameranie regionálnej kultúry

  Bc. Kamila Drábová – výtvarné dielne pre predškolákov

  Monika Kačmárová – výtvarné dielne pre predškolákov

  Diana Jusková – výtvarné dielne pre predškolákov