Personálne zabezpečenie

 • Zriaďovateľ školy

   • Ing. Emil Blicha - ELBA
   • Ing. Emil Blicha - ELBAPalárikova 26, 080 05 Prešove-mail: emil.blicha@elbaci.sk, tel.: 0905 425 871
 • Vedenie školy

   • PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.
   • PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.riaditeľka školy; učiteľka pre tanečný odbor (materská dovolenka)e-mail: zuzana.kubankova@elbaci.sk, tel. : 051/77 14 999
   • Mgr. Andrea Hocmanová
   • Mgr. Andrea Hocmanovázastupujúca riaditeľka školy; učiteľka pre výtvarný odbore-mail: andrea.hocmanova@elbaci.sk, tel. : 051/77 14 999
 • Pedagogickí zamestnanci SZUŠ – ELBA

   • Mgr. Daniela Olejárová
   • Mgr. Daniela Olejárovázástupkyňa riaditeľky školy; metodička a učiteľka pre výtvarný odbordaniela.olejarova@elbaci.sk
   • Mgr. Silvia Mňahončáková
   • Mgr. Silvia Mňahončákováučiteľka pre výtvarný odborsilvia.mnahoncakova@elbaci.sk
   • Mgr. Miriam Bezegová
   • Mgr. Miriam Bezegováučiteľka pre výtvarný odbormiriam.bezegova@elbaci.sk
   • Mgr. Miroslava Mišenková
   • Mgr. Miroslava Mišenkováučiteľka pre výtvarný odbormirkamisenkova@gmail.com
   • Mgr. Marek Muška
   • Mgr. Marek Muškaučiteľ pre výtvarný odbormajjo23@gmail.com
   • Janette Ružbarská, DiS. art.
   • Janette Ružbarská, DiS. art.učiteľka pre tanečný odborjanette.fatima.ruzbarska@gmail.com
   • Martina Orendášová
   • Martina Orendášováučiteľka pre tanečný odbortina.orendas@gmail.com
   • Bc. Barbora Müller
   • Bc. Barbora Mülleručiteľka pre tanečný odbor (materská dovolenka)barbora.muller@elbaci.sk