•  

  Číslo účtu pre posielanie školného: SK 961 100 000 000 292 187 0800

  Do správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko dieťaťa.

   

   

   • Príhovor riaditeľky 

   • Milí naši žiaci, priatelia, záujemcovia o umelecké vzdelávanie,

    vitajte na našej internetovej stránke, ktorá virtuálnym spôsobom ponúka náhľad do zákulisia života našej umeleckej školy. Stojíme na prahu nového školského roka, ktorý, verím, bude rovnako úspešný ako ten predchádzajúci.

              Naša základná umelecká škola vstupuje už do svojho deviateho roku pôsobenia a je peknou tradíciou, že pre vás pripravujeme aj tieto stránky ako ukazovateľ, ako poohliadnutie sa za našou uplynulou umeleckou činnosťou, ale aj ako rámcový náčrt našich nadchádzajúcich akcií a aktivít.

              Aj v tomto školskom roku poskytujeme umelecké vzdelávanie pre žiakov od predškolského veku až do 15 rokov v dvoch úspešných odboroch, a to vo výtvarnom a v tanečnom odbore. Okrem sídla školy na Smetanovej ulici úspešne pôsobia aj naše elokované pracoviská na Važeckej ulici, na Jurkovičovej ulici, na Čapajevovej ulici, v Rokycanoch a vo Finticiach.

              Hlavnou prioritou školy je vytvárať čo najlepšie podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania a posilňovať v nich zmysel pre krásu, pre dobro, pre estetiku a morálku. Zabezpečujeme to prostredníctvom kvalitného pedagogického zboru, ktorý bol minulého roku pre zvýšený záujem o tanečný odbor posilnený o talentovanú tanečníčku, Bc. Barboru Muller, ktorá vyučuje žiakov v prípravnom štúdiu.

              Veľkou devízou našej umeleckej školy je symbolické školné, kvalitné materiálno-technické zabezpečenie pre oba odbory, od výtvarného materiálu, ktorý žiaci dostávajú zadarmo, cez veľmi pekné, vzdušné a svetlé výtvarné ateliéry, až po úžasné tanečné sály vybavené špičkovou ozvučovacou technikou, s kvalitným tanečným parketom a baletnými tyčami so zrkadlami. Škola disponuje aj možnosťou využívať fotoateliér so závesnými svetelnými panelmi, hrnčiarsky kruh a keramickú pec.

              Každoročne sa pre výtvarný odbor uskutočňujú aj výstavy žiackych prác, pre ktoré má naša škola veľmi peknú Výstavnú sieň v priestoroch na Smetanovej ulici, v závere minulého školského roku sme pre výstavu využili aj multifunkčnú sálu v priestoroch bývalého bazénu na Podjavorinskej ulici – EL PARK a priestory Zábavno-obchodného centra MAX v Prešove.

              Z našich akcií tanečného odboru spomeniem aspoň tie najúspešnejšie vystúpenia: Mikulášske vystúpenie, Vianočný koncert v Bzenove, Vystúpenie na vernisáži výstavy v Janove, Vianoce v múzeu, Vianočné reminiscencie, Tanečná súťaž Show Cup v Košiciach – 3. miesto, Deň učiteľov, Konferencia Čo je to dobrá škola – umelecká, Vernisáž výstavy na Važeckej ulici, Stredoškolský majáles – ELBA, Odyseove cesty v Scale, Vernisáž záverečnej výstavy prác v EL PARKU.

              Žiaci výtvarného odboru sa prezentovali na týchto podujatiach: Propagačný stánok na PVT, Važecký jarmok, Výstava prác v Janove, Vianoce v múzeu, Výstava prác vo Svinej, výstava prác v reštaurácii Soraya, Interaktívna výstava Mona Lisa, Konferencia Čo je to dobrá škola – umelecká, Výstava prác na Važeckej ulici, Výstava prác v Scale – Odyseove cesty, Záverečná výstava v EL PARKU, Výstava prác v MAXe.

              Veríme, že vás naša stránka zaujme, prijmete pozvanie medzi nás a rozšírite naše rady spokojných a umelecky talentovaných žiakov.

     

    Mgr. Andrea Hocmanová, zastupujúca riaditeľka školy

     

   • Aktivity

   • Naša činnosť

    Vyberáme z našej bohatej a zaujímavej činnosti

    Na jar žiaci základného štúdia tvorili v Belianskych Tatrách, kde sa zúčastnili maľovania a kreslenia v plenéri. Vyskúšali si rôzne umelecké techniky aj na čerstvom vzduchu. Maľovanie v prírode im umožnilo spoznávať rôzne odtiene zelenej. Poskytlo im jedinečnú príležitosť vidieť a umelecky stvárniť najvyššie vrcholy týchto hôr a to Ždiarsku vidlu a Havran.

    Na návšteve ateliéru prešovského maliara Vladimíra Semančíka sa žiaci oboznámili s pojmami umelecký portrét a autoportrét a prehliadli si jeho olejomaľby.

    Na výstave Bienále animácie v Carrafovej väznici si žiaci mohli prezrieť a dokonca sa aj dotknúť rôznych rekvizít z animovaných rozprávok. V súťaži „Rozprávočka moja naj“ mala žiačka Ema Gazdičová vystavená aj svoju ocenenú prácu.

    Výstavná sieň Átrium v novembri minulého školského roka ponúkala svojim návštevníkom výstavu fotografií pod názvom Prešovskí fotografi 2015. Prezentovala prierez tvorbou najznámejších prešovských fotografov. Nechýbali tam ani také mená ako Viktor Zamborský, Dionýz Dugas, Milan Kaľavský a náš kolega z ELBY – Jozef Frajkor.

    V budove Rákocziho múzea sa žiaci oboznámili s našou históriou, starožitnými predmetmi, ľudovými zvykmi, krojmi a rôznymi zaujímavými predmetmi a zariadeniami, ktoré sa používali v minulosti.

    Samozrejme, že žiaci z elokovaných pracovísk prichádzajú aj do ELBY na Smetanovej ulici, kde sa prehliadka fotografického ateliéru stala už samozrejmosťou. Mohli si vyskúšať fotenie so zábleskovým systémom a odfotiť sa pred rôznymi farebnými pozadiami. Veľkej obľube sa teší aj hrnčiarsky kruh vo výtvarnom ateliéri, na ktorom si žiaci skúšajú aj základy hrnčiarskej techniky.

    fotogaléria

     

     

   • Naše úspechy

   • SHOW CUP KOŠICE – náš prvý úspech na súťažnom podujatí

     V soboru 9. februára Tanečná škola SHOW DS Košice zorganizovala už 6. ročník choreografickej súťaže SHOW CUP 2019 pre všetky tanečné štýly. Uskutočnila sa v Kunsthalle/Hale umenia. Stretli sa tu tanečníci rôznych vekových kategórií od troch rokov až po seniorov. Určená bola pre sólo tanečníkov, skupiny aj formácie.

    Naši tanečníci sa predstavili so svojou choreografiou v kategórii „Open“ a získali BRONZOVÝ POHÁR za III. miesto. Súťažiacich hodnotila medzinárodná odborná porota, a tak ocenenie teší o to viac. Atmosféra na súťaži bola vynikajúca, spokojní boli nielen naši tanečníci, ale aj ich rodičia, ktorí si takto mohli spríjemniť víkendové popoludnie peknou kultúrnou udalosťou. Veríme, že v budúcnosti nám naše Tanečné štúdio ELBA pod vedením pani učiteľky Janetty Ružbarskej DiS. art. a Bc. Barbory Müller bude robiť stále väčšiu radosť. Ďakujeme, tanečníci naši!

    čítať ďalej

     

     

     

     

 • Najnovšie

  Novinky

   • Výstava Svinia
   • 17. 2. 2020
   • Do galérie Výstava Svinia boli pridané fotografie.

    Dňa 12. 2. 2020 o 16:00 sa v priestoroch Základnej školy v obci Svinia uskutočnila výstava výtvarných prác žiakov Základnej umeleckej školy Elba, ktorá mapovala výsledok práce a aktivitu žiakov počas 1. polroka. Na výstave boli prezentované výtvarné práce vytvorené rôznymi technikami a s presahom do rôznych tém. Prezentované boli predovšetkým diela, ktoré vznikli technikou maľby akrylom na plátno/lepenku, temperou, pastelom, žiaci využívali aj metódu kombinovaných maliarskych techník s presahom do iných techník a s využitím rôznych materiálov, vyrábali koláže, mozaiky, vyskúšali si základy maľby špachtľou, vrstvenie v obraze a podobne. Ústrednou témou, ktorá sa prelínala v mnohých žiackych prácach, bola téma moderného umenia, pop art, tvorba a reflektovanie odkazu umelcov ako boli Andy Warhol, Roy Lichtenstein či Keith Haring. Mnoho prác

   • Čítať viac
   • Ďalšia vydarená výstava v Janove
   • 10. 2. 2020
   • Do galérie Ďalšia vydarená výstava v Janove boli pridané fotografie.

    Aj tomto školskom roku sme 1. polrok zakončili výstavou výtvarných prác žiakov nášho elokovaného pracoviska Rokycany v stredu, 6. februára v priestoroch Obecného úradu v Janove. Bola už siedmou v poradí, pretože výtvarný odbor sa tu teší veľkej obľube. Celú výstavu ovorila príhovorom pani riaditeľka Mgr. Andrea Hocmanová a s tanečnou choreografiou Seňorita vystúpili aj žiaci tanečného odboru. Pozvaným hosťom sa prihovoril aj pán zriaďovateľ Ing. Emil Blicha a triedna učiteľka Mgr. Daniela Olejárová. Potom nasledovalo slávnostné odovzdanie výpisov vysvedčení a diplomov pre mladších žiakov. Celý polrok žiaci tvorili v príjemnej atmosfére, čo sa odrazilo aj na ich výtvarných dielach, ktoré boli rozmanité nielen z hľadiska témy, ale aj z hľadiska využitia rôznych výtvarných techník a materiálov. Naše zážitky sme spolu s

   • Čítať viac
   • Darovanie 2 % zaplatenej dane z príjmov
   • 30. 1. 2020

   • Čítať viac
   • Pozvánka na 10. reprezentačný ples škôl Elba
   • 27. 1. 2020
   • Čítať viac
   • Návšteva múzea soli v Prešove na výstave Anny Gajovej
   • 9. 12. 2019
   • Návšteva múzea soli v Prešove na výstave Anny Gajovej

    Naša základná umelecká škola sídli blízko solivarského múzea, a preto sa nám naskytla výborná možnosť zhliadnutia jubilejnej výstavy obrazov prešovskej akademickej maliarky Anny Gajovej. Výstavy sa zúčastnila skupina žiakov zo ZŠ Solivarská. Slovenská výtvarníčka nám na tejto výstave ponúkla prierez svojou tvorbou a mohli sme vidieť malý kúsok z viacerých oblastí, ktorým sa autorka venuje. Žiakom sa veľmi páčila ilustračná tvorba v učebniciach a knihách, ktoré boli priamo dostupné na výstave a tak si žiaci pripomenuli s ktorými z týchto učebníc sa už stretli. Rozmanitosť tvorby pani Gajovej nám ponúkla možnosť sa priamo v galérii hrať. Hrať sa so slovíčkami, s názvami a s obrazmi. Žiaci mali za úlohu vybrať si najzaujímavejší obraz, ktorý ich za

   • Čítať viac
   • AHA! Aká krásna je matematika!
   • 29. 11. 2019
   • Do galérie AHA! Aká krásna je matematika! boli pridané fotografie.

    AHA! Aká krásna je matematika!

    V tomto školskom roku sme v mesiacoch október a november so žiakmi z EP Važecká, Bzenov a ZŠ Solivarská opäť navštívili galériu AHA! v Prešove. Výstava bola tentokrát venovaná hračkám a hrám na princípe matematických zákonov. Zároveň sme ako spriatelená základná umelecká škola dostali možnosť prispieť do tejto výstavy aj niekoľkými výtvarnými prácami, ktoré sú rozmiestnené po celej ploche výstavy a umelecky dotvárajú celý jej ráz. Práca s rekvizitami a hračkami žiakov bavila a zaujímala, pretože sa znova cítili byť súčasťou výstavy. Veľkým prekvapením pre deti bolo zistenie, že aj výtvarné umenie funguje v mnohých prípadoch na matematických zákonoch. A tak sme si vysvetľovali proporcie ľudského tela na drevenom modeli v životnej veľkosti, alebo napríklad to, ako sa dá portrét či obraz pr

   • Čítať viac