• Pozývame vás na náš Novoročný koncert. Predstavia sa Vám vybrané triedy tanečného odboru, nová skupina z literárno dramatického odboru, naši talentovaní hudobníci a speváci. A nebude chýbať ani vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Cestujeme dejinami umenia".
 •  

   

  Číslo účtu pre posielanie školného: SK96 1100 0000 0029 2187 0800

            Do správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko dieťaťa a skratku odboru, ktorý navštevuje             (VO - výtvarný odbor, TO - tanečný odbor, HO - hudobný odbor, LDO - literárno-dramatický odbor).

   

   

 • Najnovšie

  Novinky

   • Novoročný koncert
   • 21. 1. 2023
   • Pozývame vás na náš Novoročný koncert. Predstavia sa Vám vybrané triedy tanečného odboru, nová skupina z literárno dramatického odboru, naši talentovaní hudobníci a speváci. A nebude chýbať ani vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Cestujeme dejinami umenia".

   • Novoročný koncert: Čítať viac
   • Vianočné trhy v Petrovanoch
   • 17. 1. 2023
   • V nedeľu 11.12.2022 sa uskutočnil 3.ročník unikátnych vianočných trhov v areáli nádherného kaštieľa v Petrovanoch. Okrem originálnych výrobkov od skvelých slovenských umeleckých remeselníkov potešil učastníkov kultúrny program. Naša škola prispela do kultúrneho programu číslami tanečníkov a žiakov literárno-dramatického odboru.

   • Vianočné trhy v Petrovanoch: Čítať viac
   • Exkurzie výtvarníkov
   • 17. 1. 2023
   • Naši výtvarníci navštívili na jeseň 2022 Múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach a Múzeum rusínskej kultúry SNM v Prešove na výstave prác Borisa Sirku - Ilustrácie rozprávok Hansa Christiana Andersena. A neobišli ani známeho prešovského umelca Vlada Semančíka v jeho ateliéri.

   • Exkurzie výtvarníkov: Čítať viac
   • Medzinárodný festival konzervatórií 2022
   • 17. 1. 2023
   • V dňoch 22.-24.11. 2021 sa na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove konal IV. Medzinárodný festival konzervatórií, ktorého sa zúčastnili aj naši pedagógovia. V súvislosti s festivalom sme pre žiakov tanečného odboru našej SZUŠ pripravili aj predstavenie, v ktorom účinkovali žiaci pražského konzervatória pod vedením pani Idy Fišerovej. Predviedli krásne historické tance, balet a súčasný tanec.

   • Medzinárodný festival konzervatórií 2022: Čítať viac
   • Deň učiteľov 2022
   • 10. 11. 2022
   • Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa učiteľov UNESCO sa 7. októbra v EL PARKU konal, tradične ako každý rok, slávnostný galavečer pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov všetkých inštitúcií ELBA a EVA.

    Naša škola sa tohto podujatia aktívne zúčastnila a prispela výzdobou slávnostnej sály a umeleckým programom, na ktorom sa prezentovali žiaci i učitelia školy. Naše žiačky Lorianna Fähndrich, Diana Džoganíková a Sandra Kocúrová vystúpili s piesňou Páslo dievča pávy hrou na flaute pod vedením pani učiteľky Simony Kriškovej. Školský súbor Fijalečka nás potešil krásnym speváckym a tanečným pásmom v ľudovom duchu. Z pedagogického zboru prispela svojou hrou na keltskej harfe Mgr. art. Jana Humeňanská, ktorá predstavila dve piesne z vlastnej tvorby: Drops Of The Rain a Dance. Na záver kultúrneho programu vystúpili učiteľky Mgr. art. Jana Humeňanská, Mgr. Anna Jurčová, Ing. Eva La

   • Deň učiteľov 2022: Čítať viac
   • Estetizácia interiéru a exteriéru
   • 10. 11. 2022
   • Okrem každodenného vyučovacieho procesu sme minulý školský rok zintenzívnili skrášlenie interiérov a exteriérov budov ELBA a EVA. Stavili sme na inovatívne nápadité inštalácie figurín v rôznych podobách. Vytvorili sme Vianočnú krásku Viktóriu, Silvestrovskú Popolušku, Ľadovú kráľovnú z plesu. Pokračovali sme Valentínskym kútikom na fotografovanie a rozsiahlou a technicky náročnejšou inštaláciou Marec - mesiac knihy. V spolupráci s EL PARKOM sme aktualizovali nástenky v ich priestoroch a na požiadanie náš pedagóg, Mgr. Marek Muška, vytvoril návrh a realizáciu obojstrannej maľby. Rovnako sme na výzvu pani riaditeľky SMŠ ELBA výtvarne zrevitalizovali časť budovy s námetom blízkym deťom predškolského veku – Tri prasiatka.

   • Estetizácia interiéru a exteriéru: Čítať viac
   • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022
   • 10. 11. 2022
   • Oslava 10. výročia našej školy sa nekonala pre prísne pandemické opatrenia od roku 2020. Práve v školskom roku 2020/2021 škola prekročila pomyselnú desaťročnú hranicu svojho pôsobenia. Aj z tohto dôvodu sme pripravili veľký záverečný koncert spojený s výstavou záverečných prác pre žiakov, rodičov a priaznivcov našej školy až v roku 2022. Avšak dôležité je spomenúť, že práve vedenie školy na čele so zriaďovateľom Ing. Emilom Blichom a všetci pedagógovia boli tí, ktorí si zaslúžili poďakovanie za všetku prácu a nadšenie vo vyučovacom procese aj mimo neho. Školský rok sme ukončili naozaj jedinečnou a slávnostnou formou – hodnotiaca porada sa uskutočnila v historicky malebnom prostredí Kaštieľa Petrovany.

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022: Čítať viac
   • Záverečný koncert v Dome kultúry
   • 3. 11. 2022
   • Dňa 7. 6. 2022 sa konal Záverečný koncert s výstavou záverečných prác žiakov SZUŠ ELBA. V programe sa predstavili žiaci tanečného a hudobného odboru, ako aj iní hostia. Hneď na úvod nás privítali žiačky hudobného odboru spoločnou piesňou Voláme vás. Okrem piesní nám zahrali aj krátke skladby na klavíri.

   • Záverečný koncert v Dome kultúry : Čítať viac
   • Výstava záverečných prác výtvarného odboru v OC NOVUM
   • 3. 11. 2022
   • Pri príležitosti ukončenia 1. stupňa základného štúdia na našej SZUŠ ELBA naši štvrtáci usilovne pracovali na svojich záverečných prácach počas celého druhého polroka. Boli to žiaci z niekoľkých elokovaných pracovísk a práce boli krásne pre svoju rozmanitosť námetov a nápadov. Medzi záverečnými prácami prevládala technika maľby na plátno, akú používali už starí majstri maliari. Maľba ich veľmi bavila a tieto práce po dokončení putovali na výstavu, ktorá bola súčasťou záverečného koncertu SZUŠ ELBA a taktiež dostali možnosť byť prístupné na výstave v OC NOVUM, s ktorým už dlhšie spolupracujeme. Výstava trvala celé letné prázdniny, a tak ju mali možnosť navštíviť naši žiaci aj so svojimi rodinami a tiež sa tak dostala do povedomia širokej verejnosti šikovnosť našich malých umelcov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu úspešnú spoluprácu s OC NOVUM.

   • Výstava záverečných prác výtvarného odboru v OC NOVUM : Čítať viac
   • Projekty z dejín umenia
   • 3. 11. 2022
   • Počas celého roka sme so žiakmi pracovali v rôznych projektoch z dejín umenia. V niektorých nových skupinách sme obnovili projekt z dejín umenia Mona Lisa, a žiaci tak mohli interaktívne spoznávať príbeh tohto obrazu a aj tvorby Leonarda Da Vinciho a Jana Van Vermera a jeho holandskej Mony Lisy (Dámy s perlou). Po úspešnom projekte Mona Lisa, ku ktorému sme sa po niekoľkých rokoch vrátili v tomto školskom roku, sme pripravili aj niekoľko ďalších. Počas našich hodín sa žiaci premenili (preobliekli) na postavy zo slávnych obrazov, ako napríklad Mona Lisa, Dáma s hranostajom, Dáma s perlou, či Vincent Van Gogh a Frida Kahlo vo vlastných autoportrétoch. Za žiakmi nezaostali ani naši vyučujúci a aj tí sa radi prezliekli za „umelecké diela“. Projekty vyvrcholili na záverečnom koncerte, kde sme vytvorili fotopanely s podobizňami postáv zo slávnych obrazov a tie si mohli vyskúšať všetci náv

   • Projekty z dejín umenia : Čítať viac
   • Exkurzia na Liptove 
   • 27. 10. 2022
   • So skupinou žiakov zo ZŠ Čsl. armády a Svinej sme sa rozhodli navštíviť galériu optických umení ILLUSIA v Liptovskom Mikuláši a Domu hore nohami, ktorý sa nachádza tiež blízko Liptovského Mikuláša. Vyučujúci výtvarného odboru Mgr. Marek Muška a Mgr. Daniela Olejárová zorganizovali túto exkurziu 18. 5. 2022, pretože je to moderná galéria s technológiou spracovania portrétu v interaktívnom prostredí. Žiaci sa stávajú súčasťou tvorby samotnej fotografie/obrazu. Pre žiakov to boli nové a nezabudnuteľné zážitky a keďže sú to žiaci rôzneho veku, bolo zaujímavé sledovať ich reakcie na viacerých vekových úrovniach. Veľmi sa pri návšteve zabavili a naučili sa pritom správne pracovať s fotografiou, ako a kde sa musia postaviť, aby dosiahli požadovaný efekt. Vynikajúco sme využili aj medzipredmetové vzťahy s fyzikou, matematikou, či vedou, pretože na oboch miestach exkurzie boli potvrdené či vyvr

   • Exkurzia na Liptove : Čítať viac
   • Veľkonočná výstava v OC NOVUM
   • 26. 10. 2022
   • Po minuloročnej úspešnej spolupráci s OC NOVUM sme v školskom roku 2021/2022 boli opäť oslovení, aby sme prispeli do veľkonočnej výstavy prác rôznych základných a materských škôl z Prešova. Naši žiaci pripravili, krásne práce s veľkonočnou témou a celá výstava bola dostupná verejnosti počas veľkonočného obdobia. Do tejto výstavy sme prispeli ako jediná základná umelecká škola z Prešova.

   • Veľkonočná výstava v OC NOVUM: Čítať viac
   • Tanec v obrazoch
   • 26. 10. 2022
   • V druhom polroku sme pripravovali veľkú spoločnú akciu s názvom Tanec v obrazoch, ktorá sa uskutočnila 23. 3. 2022 v EL PARKU a bola spojením kreativity a šikovnosti našich žiakov vo všetkých našich odboroch. Svojimi tanečnými a hudobnými vystúpeniami sa predstavili žiaci našej školy, tanečné workshopy mali na starosti študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove, ktorí na tejto akcii hosťovali. Viaceré triedy tanečného odboru nacvičili jeden tanec a na generálke sa spojili a zladili. Podarilo sa nám tým dosiahnuť náš cieľ – prvé verejné vystúpenie po pandémii, na ktorom vystúpili všetci tanečníci. Naši žiaci predviedli ľudový tanec Červené, želené pod vedením Mgr. Lucie Feckovej a autorky choreografie Simony Kriškovej. Moderné tance s názvom Radosť z pohybu, Perfect day a tiež scénický tanec Farebné lietanie vytvorila Janette Ružbarská Dis.art.

   • Tanec v obrazoch: Čítať viac
   • Výtvarná súťaž - Cestujeme dejinami umenia
   • 26. 10. 2022
   • SZUŠ ELBA sa opäť rozhodla v tomto školskom roku vyhlásiť výtvarnú súťaž s názvom Cestujeme dejinami umenia, pretože dejiny umenia sú veľmi bohaté na zážitky, tajuplné príbehy, osudy slávnych majstrov, objavené nové výtvarné techniky, ktoré v danom období často spôsobili prevrat v umení a je toho oveľa viac.

   • Výtvarná súťaž - Cestujeme dejinami umenia: Čítať viac
   • Pomoc deťom z Ukrajiny
   • 16. 3. 2022
   • V týchto ťažkých časoch sa viera v ľudskosť, humanitu a medziľudskú podporu stáva každodennou témou v mnohých rodinách, ktorým situácia na Ukrajine nie je ľahostajná. Ani nám, žiakom a pracovníkom SZUŠ ELBA, nechýba dávka tolerancie a vôle pomôcť ľuďom, ktorí to vskutku potrebujú. 1. marca 2022 sme vyslali tvorivý umelecký materiál pre deti z Ukrajiny. Spoločne sme vytvorili balíky pre deti na lepšie zvládnutie dlhého času pri čakaní a vybavovaní potrebných povolení na území SR. Poslali sme knihy, spoločenské hry, hračky, výtvarný a kreatívny materiál, cukrovinky a iné. Zároveň na požiadanie od animátorov, ktorí sa starajú o čas strávený v dočasných ubytovaniach sme zaslali aj práce našich žiakov ako predlohy, aby si mohli niečo podobné vytvoriť deti samé a aspoň na chvíľu nemyslieť na to, čo museli a musia prežívať.

   • Pomoc deťom z Ukrajiny: Čítať viac
   • Valentínske foto
   • 14. 2. 2022
   • Milí priatelia.

    Pozývame Vás do nášho Valentínskeho fotokútika, ktorý sme pripravili pre všetkých, ktorí horia láskou. Odfotiť sa môžete v exkluzívnom priestore našej školy v termíne od 14. 2. 2022 do 17.2.2022.

    Príďte k nám a zvečnite si spoločné okamihy.

   • Valentínske foto: Čítať viac
   • Vyhlásenie o poukázaní podielu 2% zaplatenej dane
   • 24. 1. 2022
   • Milí rodičia a priatelia školy,

    aj tento rok môžete rozhodnúť o darovaní 2 % zaplatenej dane zo svojich príjmov. Podpora vzdelávania, výchovy a rozvoj umeleckej kultúry našich detí a žiakov sa realizuje aj prostredníctvom nášho Školského klubu - ELBA, ktorý bol zriadený za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v umeleckej a tvorivej oblasti našich žiakov a členov. Klub sa snaží touto cestou prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

   • Vyhlásenie o poukázaní podielu 2% zaplatenej dane: Čítať viac
   • Pekná bodka na záver...

   •  

    Tento netradičný školský polrok sme s pani Olejárovou, Mňahončákovou a pani Hocmanovou ukončili zaujímavými aktivitami vo vonkajších priestoroch školy ELBA na Smetanovej ulici v altánku. Zabavili sme sa pri umeleckom kvízezašifrovanej abecede, športové schopnosti sme si precvičili pri prekážkovej dráhehádzaní šišiek“ na cieľ, vyrobili sme si vlastný komiksový príbeh na pokračovanie a na záver sme vytvorili umelecké štvorlístkové menovky pre naše „hviezdy ZUŠky“.

    Peknou bodkou na záver bolo poďakovanie našim pedagógom a žiakom za ich celoročné úsilie.

     

   • Príhovor riaditeľky 

   • Milí naši žiaci, priatelia, záujemcovia o umelecké vzdelávanie,

    vitajte na našej internetovej stránke, ktorá virtuálnym spôsobom ponúka náhľad do zákulisia života našej umeleckej školy. Stojíme na prahu nového školského roka, ktorý, verím, bude rovnako úspešný ako ten predchádzajúci.

              Naša základná umelecká škola vstupuje už do svojho deviateho roku pôsobenia a je peknou tradíciou, že pre vás pripravujeme aj tieto stránky ako ukazovateľ, ako poohliadnutie sa za našou uplynulou umeleckou činnosťou, ale aj ako rámcový náčrt našich nadchádzajúcich akcií a aktivít.

              Aj v tomto školskom roku poskytujeme umelecké vzdelávanie pre žiakov od predškolského veku až do 15 rokov v dvoch úspešných odboroch, a to vo výtvarnom a v tanečnom odbore. Okrem sídla školy na Smetanovej ulici úspešne pôsobia aj naše elokované pracoviská na Važeckej ulici, na Jurkovičovej ulici, na Čapajevovej ulici, v Rokycanoch a vo Finticiach.

              Hlavnou prioritou školy je vytvárať čo najlepšie podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania a posilňovať v nich zmysel pre krásu, pre dobro, pre estetiku a morálku. Zabezpečujeme to prostredníctvom kvalitného pedagogického zboru, ktorý bol minulého roku pre zvýšený záujem o tanečný odbor posilnený o talentovanú tanečníčku, Bc. Barboru Muller, ktorá vyučuje žiakov v prípravnom štúdiu.

              Veľkou devízou našej umeleckej školy je symbolické školné, kvalitné materiálno-technické zabezpečenie pre oba odbory, od výtvarného materiálu, ktorý žiaci dostávajú zadarmo, cez veľmi pekné, vzdušné a svetlé výtvarné ateliéry, až po úžasné tanečné sály vybavené špičkovou ozvučovacou technikou, s kvalitným tanečným parketom a baletnými tyčami so zrkadlami. Škola disponuje aj možnosťou využívať fotoateliér so závesnými svetelnými panelmi, hrnčiarsky kruh a keramickú pec.

              Každoročne sa pre výtvarný odbor uskutočňujú aj výstavy žiackych prác, pre ktoré má naša škola veľmi peknú Výstavnú sieň v priestoroch na Smetanovej ulici, v závere minulého školského roku sme pre výstavu využili aj multifunkčnú sálu v priestoroch bývalého bazénu na Podjavorinskej ulici – EL PARK a priestory Zábavno-obchodného centra MAX v Prešove.

              Z našich akcií tanečného odboru spomeniem aspoň tie najúspešnejšie vystúpenia: Mikulášske vystúpenie, Vianočný koncert v Bzenove, Vystúpenie na vernisáži výstavy v Janove, Vianoce v múzeu, Vianočné reminiscencie, Tanečná súťaž Show Cup v Košiciach – 3. miesto, Deň učiteľov, Konferencia Čo je to dobrá škola – umelecká, Vernisáž výstavy na Važeckej ulici, Stredoškolský majáles – ELBA, Odyseove cesty v Scale, Vernisáž záverečnej výstavy prác v EL PARKU.

              Žiaci výtvarného odboru sa prezentovali na týchto podujatiach: Propagačný stánok na PVT, Važecký jarmok, Výstava prác v Janove, Vianoce v múzeu, Výstava prác vo Svinej, výstava prác v reštaurácii Soraya, Interaktívna výstava Mona Lisa, Konferencia Čo je to dobrá škola – umelecká, Výstava prác na Važeckej ulici, Výstava prác v Scale – Odyseove cesty, Záverečná výstava v EL PARKU, Výstava prác v MAXe.

              Veríme, že vás naša stránka zaujme, prijmete pozvanie medzi nás a rozšírite naše rady spokojných a umelecky talentovaných žiakov.

     

    Mgr. Andrea Hocmanová, zastupujúca riaditeľka školy

     

   • Aktivity

   • Naša činnosť

    Vyberáme z našej bohatej a zaujímavej činnosti

    Na jar žiaci základného štúdia tvorili v Belianskych Tatrách, kde sa zúčastnili maľovania a kreslenia v plenéri. Vyskúšali si rôzne umelecké techniky aj na čerstvom vzduchu. Maľovanie v prírode im umožnilo spoznávať rôzne odtiene zelenej. Poskytlo im jedinečnú príležitosť vidieť a umelecky stvárniť najvyššie vrcholy týchto hôr a to Ždiarsku vidlu a Havran.

    Na návšteve ateliéru prešovského maliara Vladimíra Semančíka sa žiaci oboznámili s pojmami umelecký portrét a autoportrét a prehliadli si jeho olejomaľby.

    Na výstave Bienále animácie v Carrafovej väznici si žiaci mohli prezrieť a dokonca sa aj dotknúť rôznych rekvizít z animovaných rozprávok. V súťaži „Rozprávočka moja naj“ mala žiačka Ema Gazdičová vystavená aj svoju ocenenú prácu.

    Výstavná sieň Átrium v novembri minulého školského roka ponúkala svojim návštevníkom výstavu fotografií pod názvom Prešovskí fotografi 2015. Prezentovala prierez tvorbou najznámejších prešovských fotografov. Nechýbali tam ani také mená ako Viktor Zamborský, Dionýz Dugas, Milan Kaľavský a náš kolega z ELBY – Jozef Frajkor.

    V budove Rákocziho múzea sa žiaci oboznámili s našou históriou, starožitnými predmetmi, ľudovými zvykmi, krojmi a rôznymi zaujímavými predmetmi a zariadeniami, ktoré sa používali v minulosti.

    Samozrejme, že žiaci z elokovaných pracovísk prichádzajú aj do ELBY na Smetanovej ulici, kde sa prehliadka fotografického ateliéru stala už samozrejmosťou. Mohli si vyskúšať fotenie so zábleskovým systémom a odfotiť sa pred rôznymi farebnými pozadiami. Veľkej obľube sa teší aj hrnčiarsky kruh vo výtvarnom ateliéri, na ktorom si žiaci skúšajú aj základy hrnčiarskej techniky.

    fotogaléria

     

     

   • Naše úspechy

   • SHOW CUP KOŠICE – náš prvý úspech na súťažnom podujatí

     V soboru 9. februára Tanečná škola SHOW DS Košice zorganizovala už 6. ročník choreografickej súťaže SHOW CUP 2019 pre všetky tanečné štýly. Uskutočnila sa v Kunsthalle/Hale umenia. Stretli sa tu tanečníci rôznych vekových kategórií od troch rokov až po seniorov. Určená bola pre sólo tanečníkov, skupiny aj formácie.

    Naši tanečníci sa predstavili so svojou choreografiou v kategórii „Open“ a získali BRONZOVÝ POHÁR za III. miesto. Súťažiacich hodnotila medzinárodná odborná porota, a tak ocenenie teší o to viac. Atmosféra na súťaži bola vynikajúca, spokojní boli nielen naši tanečníci, ale aj ich rodičia, ktorí si takto mohli spríjemniť víkendové popoludnie peknou kultúrnou udalosťou. Veríme, že v budúcnosti nám naše Tanečné štúdio ELBA pod vedením pani učiteľky Janetty Ružbarskej DiS. art. a Bc. Barbory Müller bude robiť stále väčšiu radosť. Ďakujeme, tanečníci naši!

    čítať ďalej