Novinky & oznamy

     • Výstava Svinia

     • Do galérie Výstava Svinia boli pridané fotografie.

      Dňa 12. 2. 2020 o 16:00 sa v priestoroch Základnej školy v obci Svinia uskutočnila výstava výtvarných prác žiakov Základnej umeleckej školy Elba, ktorá mapovala výsledok práce a aktivitu žiakov počas 1. polroka. Na výstave boli prezentované výtvarné práce vytvorené rôznymi technikami a s presahom do rôznych tém. Prezentované boli predovšetkým diela, ktoré vznikli technikou maľby akrylom na plátno/lepenku, temperou, pastelom, žiaci využívali aj metódu kombinovaných maliarskych techník s presahom do iných techník a s využitím rôznych materiálov, vyrábali koláže, mozaiky, vyskúšali si základy maľby špachtľou, vrstvenie v obraze a podobne. Ústrednou témou, ktorá sa prelínala v mnohých žiackych prácach, bola téma moderného umenia, pop art, tvorba a reflektovanie odkazu umelcov ako boli Andy Warhol, Roy Lichtenstein či Keith Haring. Mnoho prác reagovalo aj na súčasné trendy v pop kultúre, komikse a iných médií v rámci moderného umenia. Na zorganizovaní a príprave výstavy sa podieľal Mgr. Marek Muška, ktorý túto skupinu vedie už druhý rok. Poďakovanie patrí vedeniu Základnej umeleckej školy Elba, Základnej škole v obci Svinia, rodičom, žiakom a všetkým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa tejto udalosti.

     • Ďalšia vydarená výstava v Janove

     • Do galérie Ďalšia vydarená výstava v Janove boli pridané fotografie.

      Aj tomto školskom roku sme 1. polrok zakončili výstavou výtvarných prác žiakov nášho elokovaného pracoviska Rokycany v stredu, 6. februára v priestoroch Obecného úradu v Janove. Bola už siedmou v poradí, pretože výtvarný odbor sa tu teší veľkej obľube. Celú výstavu ovorila príhovorom pani riaditeľka Mgr. Andrea Hocmanová a s tanečnou choreografiou  Seňorita vystúpili aj žiaci tanečného odboru. Pozvaným hosťom sa prihovoril aj pán zriaďovateľ Ing. Emil Blicha a triedna učiteľka Mgr. Daniela Olejárová. Potom nasledovalo slávnostné odovzdanie výpisov vysvedčení a diplomov pre mladších žiakov. Celý polrok žiaci tvorili v príjemnej atmosfére, čo sa odrazilo aj na ich výtvarných dielach, ktoré boli rozmanité nielen z hľadiska témy, ale aj z hľadiska využitia rôznych výtvarných techník a materiálov. Naše zážitky sme spolu s deťmi zvečnili vo fotogalérii zážitkov a zároveň sme si priamo na výstave vyrobili fotografické tablo žiakov, ktorí chodia do našej triedy. Pozvaným rodičom a priateľom školy sa výstava veľmi páčila, pretože si mohli aspoň z malej časti pozrieť, ako dobre a kreatívne tvoríme na našich spoločných hodinách. Žiakom ďakujeme za usilovnú prácu, rodičom a priateľom našej školy za účasť a prejavené sympatie a na ďalšie spoločné stretnutie sa tešíme  znovu o rok.

     • Návšteva múzea soli v Prešove na výstave Anny Gajovej

     • Návšteva múzea soli v Prešove na výstave Anny Gajovej

      Naša základná umelecká škola sídli blízko solivarského múzea, a preto sa nám naskytla výborná možnosť zhliadnutia jubilejnej výstavy obrazov prešovskej akademickej maliarky Anny Gajovej. Výstavy sa zúčastnila skupina žiakov zo ZŠ Solivarská. Slovenská výtvarníčka nám na tejto výstave ponúkla prierez svojou tvorbou a mohli sme vidieť malý kúsok z viacerých oblastí, ktorým sa autorka venuje. Žiakom sa veľmi páčila ilustračná tvorba v učebniciach a knihách, ktoré boli priamo dostupné na výstave a tak si žiaci pripomenuli s ktorými z týchto učebníc sa už stretli. Rozmanitosť tvorby pani Gajovej nám ponúkla možnosť sa  priamo v galérii hrať. Hrať sa so slovíčkami, s názvami a s obrazmi. Žiaci mali za úlohu vybrať si najzaujímavejší obraz, ktorý ich zaujal a páčil sa im. Zároveň si ho mali obhájiť, vymyslieť mu vlastný názov, vybrať si detail  a znovu ho použiť. Žiakom sa výstava veľmi páčila, pretože utvrdzovala aj lokálpatriotizmus a mnohé z krajinomalieb boli z Prešova a oblasti Solivaru, a tak mohli aj žiaci lokalizovať, kde sa to nachádza. Spodná časť múzea bola venovaná abstraktnej tvorbe, ktorá však bola veľmi vypovedajúca a žiakom sa veľmi páčila. Odchádzali sme plní dojmov a určite budeme reagovať na túto výstavu v našej nasledujúcej umeleckej tvorbe.

     • AHA! Aká krásna je matematika!

     • Do galérie AHA! Aká krásna je matematika! boli pridané fotografie.

      AHA! Aká krásna je matematika!

      V tomto školskom roku sme v mesiacoch október a november so žiakmi z EP Važecká, Bzenov a ZŠ Solivarská opäť navštívili galériu AHA! v Prešove. Výstava bola tentokrát venovaná hračkám a hrám na princípe matematických zákonov. Zároveň sme ako spriatelená základná umelecká škola dostali možnosť prispieť do tejto výstavy aj niekoľkými výtvarnými prácami, ktoré sú rozmiestnené po celej ploche výstavy a umelecky dotvárajú celý jej ráz. Práca s rekvizitami a hračkami žiakov bavila a zaujímala, pretože sa znova cítili byť súčasťou výstavy. Veľkým prekvapením pre deti bolo zistenie, že aj výtvarné umenie funguje v mnohých prípadoch na matematických zákonoch. A tak sme si vysvetľovali proporcie ľudského tela na drevenom modeli v životnej veľkosti, alebo napríklad to, ako sa dá portrét či obraz preniesť úplne presne podľa štvorcovej siete. Žiakom sa páčila aj „živá, oddychová“ miestnosť na druhom poschodí galérie, v ktorej si mohli stavať a skladať rôzne stavby z drevených i plastových častí. Pracovali v skupinách ako jeden tím, pretože chceli postaviť čo najväčšiu a najkrajšiu stavbu či dielo. Už teraz sa tešíme na ďalšiu výstavu.

      Mgr. Daniela Olejárová

     • Medzilaborce

     • Do galérie Medzilaborce boli pridané fotografie.

      Pokračovanie projektu „Žiaci v galérii – galéria v škole“

       

      Elbáci v galérii Andyho Warhola v Medzilaborciach

       

      Dňa 12. 11. 2019 sme sa vybrali na úžasný výlet za umeleckým poznaním. Na  exkurzii sa zúčastnilo 15 žiakov takmer zo všetkých elokovaných pracovísk našej ZUŠ. Po prvýkrát sme spolu s našimi šikovnými výtvarníkmi navštívli galériu umelca svetového mena, ktorý má korene aj na Slovensku. Galérie nesúce meno tohto umelca sú iba v dvoch mestách na svete a to v Pittsburgu a v Medzilaborciach.  Do Medzilaboriec sme sa prišli pozrieť na diela Andyho Warhola, jeho prívržencov, blízkych  spolupracovníkov a umelcov, ktorých ovplyvnil. Pozreli sme si stálu expozíciu múzea, kde sme mohli vidieť svetové unikáty aj sériu plagátov, ktoré robil umelec na objednávku pre rôzne známe svetové osobnosti. Na chvíľu sme sa stali súčasťou tohto nádherného priestoru, v ktorom sa tieto úžasné diela vynímali. Spoločnosť nám robila anglická kráľovná, či kráľovná Hollywoodu, Marilyn Monroe. Veľmi pútavou formou sme sa dozvedeli aj rôzne zaujímavosti  zo života umelca a jeho rodiny, ktorá bola pre neho veľkou oporou a inšpiráciou.

      Súčasťou  našej návštevy bol aj výtvarný workshop pre našich žiakov. Vyskúšali si  tvorbu portrétu podľa Warhola, a to kombináciou techník odtláčania pečiatok temperou a kolorovanej kresby na portréte. Žiakov to veľmi zaujímalo a bavilo. Svoje práce si mali možnosť zobrať domov, ale tvorivá práca priamo v ateliéri, ktorým prešla väčšina slávnych Warholových diel, sa ničomu nevyrovná. Bohatší o tieto umelecké zážiky sme plní nadšenia odchádzali a Andyho Warhola naposledy pozdravili v parku pred galériou. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

     • Tvorivé hľadanie - výtvarná súťaž pre mládež

     • Do galérie Tvorivé hľadanie - výtvarná súťaž pre mládež boli pridané fotografie.

       

      Ďakovný list ako ocenenie. 

       

      Hlavný organizátor Festivalu architektúry a dizajnu 2019 a Mesto Prešov vyhlásilo počas trvania tohto podujatia (28. a 30. septembra) výtvarnú súťaž pre mládež pod názvom TVORIVÉ HĽADANIE.

      Na tejto súťaži sa zúčastnili viacerí žiaci z našej umeleckej školy a tento ĎAKOVNÝ LIST, ktorý si prevzali z rúk vedúcej odboru školstva v Prešove pani Jitky Semivanovej im právom patrí.

       

      Zúčastnení žiaci:

      D. Fornadľová, E. Polčová, M. Kočišová, L. Zmijová, O.Smetanka,, J.Fabian, S.Kollárová, E.Durkáčová,  L. Hurajtová, M. Guman, D. Kudličková, K. Tomaščinová 

       

      Blahoželáme!

       

       

    • Konferencia „Čo je to dobrá škola – umelecká“
     • Konferencia „Čo je to dobrá škola – umelecká“

     • Konferencia v duchu rozvoja kreativity

      Jedenásty apríl tohto školského roka v kalendároch všetkých škôl ELBA a EVA bol vyhradený jedinému podujatiu, a to konferencii, ktorá sa už po piatykrát konala v priestoroch Modrej spoločenskej sály pod názvom „Čo je to dobrá škola“, tento raz s prívlastkom „umelecká“ pod záštitou zriaďovateľa škôl a školských zariadení ELBA a EVA, Ing. Emila Blichu.

      Cieľom konferencie bolo prepojiť viaceré druhy umenia, motivovať účastníkov k vzájomnej spolupráci, k načerpaniu inšpiratívnych nápadov, myšlienok a nových spôsobov, ako ich sprostredkovať žiakom. Na toto podujatie prijali pozvanie osobnosti zo všetkých oblastí umenia, ktorí boli ochotní odovzdať nám svoje skúsenosti, zážitky a pedagogické majstrovstvo.

      Hlavnými rečníkmi boli Mgr. art Eva Ohraďanová, ArtD., vedúca odbornej sekcie ZUŠ Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy a Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku a PhDr. Vladimír Repčík, ktorý pôsobí ako učiteľ na Strednej odbornej škole dizajnu a na Filozofickej fakulte v Bratislave na katedre marketingovej komunikácie.

      Aj keď referujúcich bolo viacero, všetky príspevky sa niesli v podobnom duchu, a to v duchu podporovania slobody v umeleckej tvorbe, v duchu rozvoja kreativity, vybočenia zo šablóny, v spoliehaní sa na svoju osobnosť, v duchu individuálneho prístupu ku každému jednému žiakovi.

      Veríme, že táto konferencia bola obohacujúca a umožní nám všetkým naplniť náš spoločný cieľ – odovzdať žiakom čo najviac zo seba.

      Mgr. Andrea Hocmanová

    • MONA LISA - úžasný projekt
     • MONA LISA - úžasný projekt

     • Celoškolský projekt s názvom MONA LISA

      Obraz Mona Lisa je známy už od nepamäti ako snáď najpopulárnejší obraz renesančného majstra Leonarda da Vinci. V Prešove sa uskutočnila veľmi zaujímavá interaktívna výstava pod názvom LEONARDIUM. Zúčastnili sa na nej aj naši žiaci výtvarného odboru. Táto výstava inšpirovala pani učiteľku Danielu Olejárovú, ktorá vymyslela celoškolský projekt s názvom MONA LISA. Cieľom tohto projektu bolo výtvarne spracovať Monu Lisu do modernejšej podoby. Žiaci si pritom mohli vyskúšať aj súčasné modernejšie techniky výtvarného umenia. Diela sa podarili a my máme možnosť od 6. marca 2019 vo Výstavnej sieni ELBA zhliadnuť Monu Lisu vo všetkých jej – minulých aj súčasných – podobách. Súčasťou tejto výstavy sú aj zaujímavé úlohy pre návštevníkov. Môžu si v nich otestovať svoje vedomosti z dejín umenia, zložiť puzzle, obliecť Monu Lisu do súčasných šiat, odfotiť sa ako Mona Lisa a nakoniec si vytočiť niečo pekné na kolese šťastia.

      Nad celou akciou drží gestorskú ruku pani Daniela Olejárová, za čo jej všetci veľmi pekne ďakujeme a veríme, že podobné projekty si nájdu stále miesto v našej ZUŠke.

    • Náš prvý úspech na súťažnom podujatí
     • Náš prvý úspech na súťažnom podujatí

     • SHOW CUP KOŠICE

      Ocenenie od medzinárodnej poroty

      V soboru 9. februára Tanečná škola SHOW DS Košice zorganizovala už 6. ročník choreografickej súťaže SHOW CUP 2019 pre všetky tanečné štýly. Uskutočnila sa v Kunsthalle/Hale umenia. Stretli sa tu tanečníci rôznych vekových kategórií od troch rokov až po seniorov. Určená bola pre sólo tanečníkov, skupiny aj formácie.

      Naši tanečníci sa predstavili so svojou choreografiou v kategórii „Open“ a získali BRONZOVÝ POHÁR za III. miesto. Súťažiacich hodnotila medzinárodná odborná porota, a tak ocenenie teší o to viac. Atmosféra na súťaži bola vynikajúca, spokojní boli nielen naši tanečníci, ale aj ich rodičia, ktorí si takto mohli spríjemniť víkendové popoludnie peknou kultúrnou udalosťou. Veríme, že v budúcnosti nám naše Tanečné štúdio ELBA pod vedením pani učiteľky Janetty Ružbarskej DiS. art. a Bc. Barbory Müller bude robiť stále väčšiu radosť. Ďakujeme, tanečníci naši!

    • Pekné ocenenie
     • Pekné ocenenie

     • Súťaž ZÍSKAJ LEGO – MIRAD

      Spoločnosť MIRAD s. r. o. vo svojom virtuálnom časopise v novembri tohto roku, (2018), vyhlásila výtvarnú súťaž pod názvom VYHRAJ LEGO. Zúčastnili sa na nej aj naši žiaci z EP Važecká. Pekné jesenné šarkany, ktoré do súťaže poslali,  priniesli svoje ovocie.

      Sofia Kollárová (9 rokov) získala ocenenie a hodnotné výtvarné darčeky. Víťazná práca bude uverejnená v 5. čísle časopisu Mirad.

      Blahoželáme!

    • Cesta do tvorivej mysle génia renesancie
     • Cesta do tvorivej mysle génia renesancie

     • Zážitková výstava Leonardium

      Dňa 9. 11. 2018  sme sa my – žiaci výtvarného odboru z elokovaného pracoviska na Važeckej ulici, zúčastnili na jedinečnej zážitkovej výstave pre deti aj dospelých, ktorá má názov LEONARDIUM. Tu sme sa mohli oboznámiť so životom Leonarda da Vinciho a jeho vynálezmi hravou a pútavou formou. Mohli sme si vyskúšať stroje, ktoré vymyslel (tank, kladku, krídlo k lietaniu, zostrojenie prenosného mosta).

      Zistili sme, že vynikajúci maliar bol aj vedec, anatóm, vynálezca s patentom. Bol ľavák a raritou bolo, že písal sprava doľava. Obrazy, ktoré sme tam mohli vidieť, sme mohli interaktívne domaľovávať. Zaujímavé bolo, že sme si mohli obliecť aj jeho šaty a parochňu a sedieť v kresle ako Leonardo.

      Dojmy žiakov:

      Ninka: V dobe, kedy Leonardo žil, boli pitvy zakázané, ale sám spolupracoval s vedcom, ktorý ich vykonával, všetko si dôsledne zapisoval a zakresľoval. Poznal podrobne anatómiu človeka. Jeho anatomické ilustrácie slúžia dodnes k vyučovaniu.

      Oliver: Mne sa páčilo, že vynašiel bager, tank, ale vojnu nemal rád.

      Sára: Mne sa páčilo, že sme mohli dotvoriť Monu Lízu.

      Simonka: Navrhol nožnice pre ľavákov a kabelku a lyže, bola to  veľká osobnosť.

      Cestou späť sme si ešte boli pozrieť nové maľby na Okružnej ulici.

      Viktória: Sú prekrásne. Tvoria celok a to boli najkrajšie maľby na stene, ktoré som kedy videla. Treba ich chrániť a nedovoliť, aby ich niekto zničil.

    • Literárno-výtvarná súťaž Najkrajší kút…
     • Literárno-výtvarná súťaž Najkrajší kút…

     • Najkrajší kút v šírom svete je môj/moja…

      Takýto názov mala literárno-výtvarná súťaž, ktorú si pre žiakov ELBY pripravila naša umelecká škola. Porota vyberala zo širokej škály rôznych umeleckých prác a rozhodla sa udeliť viacero ocenení v rôznych kategóriách. Vernisáž výstavy týchto prác sa konala dňa 6. 6. 2018 v priestoroch Výstavnej siene a na školskom Nádvorí úspechov na Smetanovej ulici. Súčasťou vernisáže bolo okrem ocenenia najlepších prác aj vystúpenie žiakov tanečného odboru pod vedením pani Ružbarskej, ktorí nám zatancovali choreografie Krídla a Afrika. Všetci zúčastnení žiaci aj ich pedagógovia mali možnosť zhliadnuť okrem spomínaných výtvarných prác aj zaujímavú výstavu historických a raritných predmetov, ktorú na počesť jej zakladateľa Ing. Juraja Bessenyiho každoročne organizuje naše Centrum voľného času pod vedením Ing. Evy Hužvárovej a PhDr. Vladimíra Husára. Vernisáž sa aj vzhľadom na pekné počasie vydarila, oceneným žiakom blahoželáme a veríme, že budúci ročník bude rovnako úspešný.

    • Vernisáž výtvarných prác 2018
     • Vernisáž výtvarných prác 2018

     • Vernisáž otvorila Simonka Sedláková

      Recitovala báseň Františka Hrubína

      MAMIČKIN DAR

      Keď narodí sa maličké, dar videnia má v hlavičke,

      dar počutia má v nežnom ušku, dar chuti pozná v prvom dúšku,

      dar dotyku má  v prštekoch, dar vône v jarných púčikoch.

      A ty k tomu daru batoliatka, dar reči pridáš, milá mamka! 

      Alexandra Halajová

      Z Klenotnice múdrosti

      K deťom

      „O 50 rokov nebude dôležité, aké si mal auto, v akom dome si býval, koľko peňazí si mal na účte, alebo ako vyzerali tvoje šaty. Svet však bude možno o trochu lepší, pretože si zohral dôležitú úlohu v živote nejakého dieťaťa.“

      Vážení hostia, rodičia, milí žiaci!

      Vítame vás na VERNISÁŽI výtvarných prác žiakov SZUŠ  ELBA na elokovanom pracovisku ZŠ Važecká, kde okrem výtvarného odboru pracuje aj tanečný odbor. V tejto základnej škole EP vzniklo už v roku 2012, je to už 6 rokov, čo sa venujeme vašim deťom vo výtvarných činnostiach. Cieľom výučby je rozvíjať kreativitu žiakov, pozorovacie schopnosti, fantáziu, manuálnu zručnosť, kresliarske a maliarske zručnosti, čím rozvíjame  vedomosti o človeku, o krajine, vesmíre, hmyze a iných živočíchoch, ako aj o dielach slávnych maliarov.

      Súčasťou výstavy sú aj dielka, ktorými sme sa snažili napodobniť  španielskeho maliara Joana Miróa. Žiaci sa učia zodpovednosti, trpezlivosti, samostatnosti a hlavne prebúdzame túžbu po splnení ich snov. Učitelia sa počas týchto šiestich rokov zúčastňovali so žiakmi výtvarného odboru aj na rôznych výtvarných výstavách známych maliarov v Šarišskej galérii, v Krajskom múzeu v Prešove, na výstave vo vysokoškolskej knižnici, na výstave v Karaffovej väznici, v Šarišskom osvetovom stredisku, každoročne pravidelne vystavujeme naše práce  v Dome kultúry, prezentujeme sa aj na Prešovských výstavných trhoch.

      Súťaže, výstavy

      Žiaci maľovali aj v prírode. Bol to plenér počas trvania školy v prírode v Ružbachoch, v Mníchovskom Potoku či vo Vysokých Tatrách. Ilustráciami literárnych hrdinov sme pripravili  2x výstavu v Knižnici P. O. Hviezdoslava na Šváboch. Počas celého šk. roka sa zapájame do rôznych výtvarných súťaží. Odmenou za našu prácu počas celého šk. roka v SZUŠ  žiaci získali vstupenky do 5D kina, či pobyt v interiérovom ihrisku Fundinlad. Výtvarné práce žiakov sú zverejňované počas celého roka na výstavách v ZOC Max-Cinema, v interiérovom ihrisku, samozrejme aj na Smetanovej ulici v sídle SZUŠ ELBA.

      Na tejto VERNISÁŽI máte možnosť vidieť nielen malé výtvarné dielka, ale aj záverečné práce  našich žiakov na plátne, ktorí končia 1. cyklus vzdelávania. Naša výstava zhŕňa práce, ktoré vznikli rôznymi technikami, ako sú suchý, mastný pastel, rudka, perokresba, maľba anilinkami, akrylovými farbami, temperami, farbami na sklo, kriedami, penou, jarou a špongiou a rôzne koláže. Materiálu, s ktorým pracujeme je dostatok, za čo ďakujeme p. zriaďovateľovi Ing. Emilovi Blichovi.

      A ešte niečo z galérie múdrostí:

      Učiteľmi sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov. Potom, ako im umožnia prechod, radostne sa uvoľnia a povzbudzujú ich, aby stavali svoje vlastné mosty.“

      Milí rodičia, vaše deti sú šikovné, chválime ich, pracovali celý rok veľmi usilovne a zodpovedne. Podieľali sa aj na príprave tejto vernisáže, za čo im patrí vďaka. A vďaka patrí aj mojej kolegynke Mgr. Oľge Siskovičovej a Mgr. Marekovi Muškovi za pomoc pri inštalovaní výstavy.

      Na záver prajeme všetkým príjemný umelecký zážitok!

                                                Mgr. Tatiana Petrušová

    • Hodnotné ocenenie
     • Hodnotné ocenenie

     • Pekné ocenenie dosiahla žiačka Jana Pribulová

      Aj v tomto školskom roku 2017/2018 sa uskutočnila zaujímavá súťaž, ktorú usporadúva Dom Matice slovenskej Prešov, Mladá Matica a MO MS Prešov, Mesto Prešov, Súkromné etnografické múzeum HUMNO Košice pod názvom

      RODINA – MESTO – ORNAMENT

      Hlavným cieľom tejto súťaže je viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k rodine, a mestu, vychovávať k hodnotám kultúrneho dedičstva, vytvoriť žiakom podmienky pre výtvarný prejav, ktorý by pozitívne formoval ich vlohy a rozvíjal talent.

      Naša žiačka, Jana Pribulová, ktorá pracovala pod vedením Mgr. D. Olejárovej, na tejto súťaži získala pekné ocenenie – ČESTNÉ UZNANIE za originálne spracovanie témy.

      Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa konalo v Detskej knižnici Slniečko, sa zúčastnili okrem ocenenej žiačky aj vybraní žiaci s Mgr. D. Olejárovou a mohli si tak prezrieť aj ďalšie ocenené práce, ktoré sú na tomto mieste vystavené od 10. mája.

      Janke srdečne blahoželáme!

    • Výstava výtvarných prác v ZOC MAX
     • Výstava výtvarných prác v ZOC MAX

     • Od apríla 2018 naše výtvarné práce nájdete na mini výstave aj v ZOC MAX vo vyhradených priestoroch na druhom podlaží. Veríme, že prispievajú k skrášleniu tohto interiérového priestoru.

    • Elbáci vo FUNDILANDE
     • Elbáci vo FUNDILANDE

     • Zábavno-umelecké popoludnie vo FUNDILANDE

      V predvečer osláv Dňa víťazstva nad fašizmom, (2018), sa v interiérovom ihrisku FUNDILAND na Budovateľskej ulici uskutočnilo zaujímavé podujatie – Zábavno-umelecké popoludnie, ktoré organizovala SZUŠ – ELBA. Pozvaní boli všetci žiaci, ktorí navštevujú našu základnú umeleckú školu. Samozrejme, vítaní boli aj rodičia, ktorí si mali možnosť pozrieť ukážky výtvarných činností svojich detí. Súčasťou tohto poobedia bola totiž aj výstava výtvarných prác žiakov zo všetkých pracovísk našej školy.

      Po príhovore pani zástupkyne Mgr. Daniely Olejárovej a pána zriaďovateľa Ing. Emila Blichu nasledovali tanečné vystúpenia, kde sa predstavili žiaci tanečného odboru pod vedením pani Janette Ružbarskej, DiS. art. Zožali zaslúžený potlesk a po spoločnom fotografovaní sa už všetci rozpŕchli. Žiaci do priestorov interiérového ihriska medzi šmýkačky, preliezačky a hojdačky, rodičia do priestorov kaviarne, kde si okrem dobrej kávy vychutnávali aj vzájomnú spoločnosť.

      Účasť bola naozaj hojná, všetky miesta na sedenie boli rodičmi obsadené. V rámci tohto podujatia sa konali aj tvorivé výtvarné dielne pod vedením pani Olejárovej, kde si žiaci mali možnosť vyrobiť pekné umelecké náramky priateľstva alebo čelenky. Veríme, že toto podujatie splnilo svoj účel, že deti sa dosýta vyšantili, rodičia vyrozprávali a možno tu vznikli aj nové známosti a priateľstvá. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili a sme presvedčení, že v budúcnosti sa takéto podujatie v podobnom priateľskom duchu ešte zopakuje.

      Touto cestou chceme poďakovať aj pánovi V. Husárovi, F. Tramitovi a  R. Juraškovi za pomoc pri inštalovaní a prevoze všetkého materiálu, ktorý sme na výstave použili.

    • ZUŠka vo Fundilande!
     • ZUŠka vo Fundilande!

     • ZUŠka prezentuje svoje práce v detskom interiérovom ihrisku Fundiland!

      V mesiaci marec 2018 sme nadviazali spoluprácu s detským interiérovým ihriskom pre deti. Nazýva sa Fundiland a nachádza sa na Budovateľskej ulici.

      Zábava a dobrodružstvo

      Ihrisko disponuje 4 druhmi šmýkačiek, trampolínami, lezeckou stenou, arénou pre šliapacie autíčka a miestom pre futbal. Je miestom pre všetky deti, ktoré chcú zažiť deň plný zábavy a dobrodružstiev.

      Chystáme zaujímavé podujatie

      Naši žiaci majú možnosť prezentovať svoje práce v priestoroch vstupu do tohto zariadenia. V blízkej budúcnosti v týchto priestoroch chystáme aj zaujímavé podujatie.

      Nechajte sa prekvapiť!