Elektronické prihlášky

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia!

Ak chcete zapísať svoje dieťa do našej základnej umeleckej školy, prosíme Vás, aby ste pozorne vyplnili

Prihlášku pre žiakov ZUŠ (nových aj pokračujúcich).

Po vyplnení prihlášky si dôkladne skontrolujte, či máte zadané správne všetky údaje, skontrolujte dĺžne, mäkčene, veľké a malé písmená, čísla, aj správne vyplnenie adresy (ulica, číslo domu, obec, PSČ). V prípade, že ich zle vyplníte, chyby sa preklopia do nášho systému a škola nebude mať korektné údaje.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: