• Pozývame vás na náš Novoročný koncert. Predstavia sa Vám vybrané triedy tanečného odboru, nová skupina z literárno dramatického odboru, naši talentovaní hudobníci a speváci. A nebude chýbať ani vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Cestujeme dejinami umenia".
 •  

   

  Číslo účtu pre posielanie školného: SK96 1100 0000 0029 2187 0800

            Do správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko dieťaťa a skratku odboru, ktorý navštevuje             (VO - výtvarný odbor, TO - tanečný odbor, HO - hudobný odbor, LDO - literárno-dramatický odbor).

   

   

 • Najnovšie

  Novinky

   • ZUŠka vo Fundilande!
   • 8. 4. 2019
   • ZUŠka prezentuje svoje práce v detskom interiérovom ihrisku Fundiland!

    V mesiaci marec 2018 sme nadviazali spoluprácu s detským interiérovým ihriskom pre deti. Nazýva sa Fundiland a nachádza sa na Budovateľskej ulici.

    Zábava a dobrodružstvo

    Ihrisko disponuje 4 druhmi šmýkačiek, trampolínami, lezeckou stenou, arénou pre šliapacie autíčka a miestom pre futbal. Je miestom pre všetky deti, ktoré chcú zažiť deň plný zábavy a dobrodružstiev.

   • ZUŠka vo Fundilande! : Čítať viac
   • Zaujímavá výstava Versus 2017
   • 8. 4. 2019
   • Versus 2017 – Rozprávka a jej reflexia v súčasnom umení

    22. februára 2018 sa žiaci z elokovaného pracoviska Važecká boli pozrieť na ďalšiu zaujímavú výstavu, tentokrát v prešovskej Šarišskej galérii. Výstava má názov Versus 2017 s podtitulom Rozprávka a jej reflexia v súčasnom umení.

    Tak znela téma workshopu, ktorý sa realizoval v rámci projektu Versus koncom septembra 2017 v okolí Regetovky. Projekt je dlhodobou aktivitou občianskeho združenia Rutenicart. Ten si kladie za cieľ spopularizovať ľudové umenie v dobe, keď si už odkazy z minulosti pod vplyvom každodennej reality prestávame všímať, uvedomovať, nehľadáme ich. Jednou z častí prachom zapadajúceho dedičstva tvorivej činnosti našich predkov je aj ľudová čarodejná rozprávka. Vystavované diela zobrazujú vybrané rozprávkové námety stvárnené súčasnými technikami. Sú od umelcov ako Júlia Čechová, Emília Blašková, Slavomír Capek, Tatia

   • Zaujímavá výstava Versus 2017 : Čítať viac
   • Súťaž – Vesmír očami detí
   • 8. 4. 2019
   • Aj v tomto školskom roku 2017/2018 sa naši žiaci zúčastňujú na XXXIII. ročníku súťaže

    Vesmír očami detí.

    Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

    Veríme, že všetky práce porotu zaujmú a tešíme sa na výstavu ocenených prác, ktorá sa uskutoční v Hvezdárni a planetáriu v Prešove v mesiaci marec.

   • Súťaž – Vesmír očami detí : Čítať viac
   • Vydarená výstava prác žiakov z EP Rokycany
   • 8. 4. 2019
   • Slávnostná vernisáž

    Dňa 31. januára 2018 sa v priestoroch Obecného úradu v Janove uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy prác žiakov Mgr. Daniely Olejárovej z elokovaného pracoviska Rokycany. Na túto vernisáž prijali pozvanie aj zriaďovateľ škôl ELBA, Ing. Emil Blicha, riaditeľka SZUŠ – ELBA, PhDr. Zuzana Kubánková, PhD., ktorá si popri plnení svojich rodičovských povinností našla čas, zástupkyňa školy, Mgr. Andrea Hocmanová a Mgr. Marek Muška, ktorý týchto žiakov veľmi dobre pozná, pretože ich vyučoval počas materskej dovolenky Mgr. Olejárovej. Samozrejme, nechýbali ani samotní rodičia žiakov, ktorí boli na svoje deti a ich vystavované práce patrične hrdí. Výstava sa začala slávnostným príhovorom riaditeľky školy, ktorá ocenila tvorivé aktivity žiakov aj samotnej vyučujúcej a zablahoželala pánovi zriaďovateľovi k jeho meninám. Pán zriaďovateľ tak isto vyzdvihol prácu žiakov za prvý po

   • Vydarená výstava prác žiakov z EP Rokycany: Čítať viac
   • Návšteva filmového predstavenia
   • 8. 4. 2019
   • Ferdinand

    Aj v tomto školskom roku 2017/2018 sme boli v predvianočnom a mikulášskom období na návšteve filmového predstavenia pre deti. Zúčastnilo sa 14 žiakov z Janova, Bzenova a Rokycian. Film s názvom Ferdinand sa deťom páčil, pretože hlavný hrdina bol netradične býk, ktorý vyrastal na španielskej farme. Farma mala prvotne za úlohu vychovať dobrých a statných býkov do boja pri býčích zápasoch. Ferdinand však miloval kvetiny a nechcel sa stať bojovníkom, a tak z farmy nakoniec utiekol a stal sa domácim miláčikom na farme, kde bývalo malé dievčatko a to si ho veľmi obľúbilo. Chcel dokázať sebe, ale aj ostatným býkom, že sa dá žiť aj inak ako podľa stanovených pravidiel. V mnohom bol film pre deti poučný, vtipný, ale aj výtvarne veľmi pekne stvárnený. Žiaci sa každoročne veľmi tešia z tejto mikulášskej odmeny aj preto, lebo sa môžu stretnúť viacerí z rôznych skupín a mladší sa cítia „s

   • Návšteva filmového predstavenia : Čítať viac
   • Unikátna výstava Prokipa Kolisnyka
   • 8. 4. 2019
   • Takto sa to všetko začalo…

    Dňa 15. novembra 2017 sa v Univerzitnej knižnici PU v Prešove (UK PU) konala vernisáž výstavy – Prokip Kolisnyk: Čarunka farieb (maľba, kresba, grafika). Pri príležitosti životného jubilea autora ju pripravili UK PU a Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku.

    Prokip Kolisnyk totiž objavil a v UK PU prezentuje veľmi špecifický, interesantný a unikátny spôsob maľovania obrazov. Vo svete maľby len veľmi ťažko (ak vôbec) nájde obdobu. So skupinkou žiakov z viacerých ročníkov sme sa išli pozrieť na túto jedinečnú výstavu.

   • Unikátna výstava Prokipa Kolisnyka : Čítať viac
   • Výstava prác žiakov SZUŠ – ELBA
   • 8. 4. 2019
   • Výstava prác žiakov v ZOC MAX

    Od 5. októbra 2017 majú návštevníci multifunkčného zábavno-obchodného centra MAX v Prešove možnosť pozrieť si ďalšiu našu výstavu prác žiakov SZUŠ – ELBA.

    Výstava je nainštalovaná na druhom poschodí v priestoroch Detskej galérie.

    Tešíme sa na Vašu účasť!

   • Výstava prác žiakov SZUŠ – ELBA : Čítať viac
   • Výstava prác žiakov výtvarného odboru
   • 8. 4. 2019
   • Pestrá paleta prác

    Dňa 25. mája 2017 sa v priestoroch Obecného domu v Janove uskutočnila výstava prác žiakov výtvarného odboru, ktorí navštevujú Súkromnú základnú umeleckú školu ELBA v elokovanom pracovisku Rokycany pod vedením Mgr. Mareka Mušku. Žiaci z Rokycian, Bzenova a Janova pripravili pestrú paletu prác, ktoré vznikali rôznymi výtvarnými technikami. Najčastejšie sa vyskytovala maľba a kresba, ale nechýbali ani rôzne grafické techniky a priestorové kreácie. Rodičia a hostia boli privítaní zriaďovateľom škôl ELBA, Ing. Emilom Blichom, prítomné boli aj PhDr. Zuzana Kubánková, PhD. a Mgr. Andrea Hocmanová. Pozvanie na vernisáž prijala aj Mgr. Daniela Olejárová, ktorá žiakov veľmi dobre pozná z minulých rokov, kedy ich vyučovala ona. Príjemnú atmosféru dopĺňalo aj malé pohostenie a sladkosti, ktoré pripravil so svojimi žiakmi Mgr. Marek Muška.

   • Výstava prác žiakov výtvarného odboru: Čítať viac
   • Rozvrh
   • 4. 9. 2018
   • Pozrite si alebo vytlačte Váš aktuálny rozvrh. Škola zatiaľ nezverejnila žiaden rozvrh.
   • Rozvrh: Čítať viac
   • Suplovanie
   • 4. 9. 2018
   • Pozrite si suplovanie a iné každodenné zmeny v rozvrhu. Škola nezverejnila žiadne suplovanie za posledných 30 dní.
   • Suplovanie: Čítať viac
   • Používateľské kontá
   • 4. 9. 2018
   • Je možné, že niektoré časti stránky uvidíte len po prihlásení. Ak ste Vaše heslo zabudli, prosím použite odkaz “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo” a zadajte Váš email. Ak ste heslo zo školy ešte nedostali, prosím počkajte, kým škola systém rozbehne.
   • Používateľské kontá: Čítať viac
   • Pekná bodka na záver...

   •  

    Tento netradičný školský polrok sme s pani Olejárovou, Mňahončákovou a pani Hocmanovou ukončili zaujímavými aktivitami vo vonkajších priestoroch školy ELBA na Smetanovej ulici v altánku. Zabavili sme sa pri umeleckom kvízezašifrovanej abecede, športové schopnosti sme si precvičili pri prekážkovej dráhehádzaní šišiek“ na cieľ, vyrobili sme si vlastný komiksový príbeh na pokračovanie a na záver sme vytvorili umelecké štvorlístkové menovky pre naše „hviezdy ZUŠky“.

    Peknou bodkou na záver bolo poďakovanie našim pedagógom a žiakom za ich celoročné úsilie.

     

   • Príhovor riaditeľky 

   • Milí naši žiaci, priatelia, záujemcovia o umelecké vzdelávanie,

    vitajte na našej internetovej stránke, ktorá virtuálnym spôsobom ponúka náhľad do zákulisia života našej umeleckej školy. Stojíme na prahu nového školského roka, ktorý, verím, bude rovnako úspešný ako ten predchádzajúci.

              Naša základná umelecká škola vstupuje už do svojho deviateho roku pôsobenia a je peknou tradíciou, že pre vás pripravujeme aj tieto stránky ako ukazovateľ, ako poohliadnutie sa za našou uplynulou umeleckou činnosťou, ale aj ako rámcový náčrt našich nadchádzajúcich akcií a aktivít.

              Aj v tomto školskom roku poskytujeme umelecké vzdelávanie pre žiakov od predškolského veku až do 15 rokov v dvoch úspešných odboroch, a to vo výtvarnom a v tanečnom odbore. Okrem sídla školy na Smetanovej ulici úspešne pôsobia aj naše elokované pracoviská na Važeckej ulici, na Jurkovičovej ulici, na Čapajevovej ulici, v Rokycanoch a vo Finticiach.

              Hlavnou prioritou školy je vytvárať čo najlepšie podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania a posilňovať v nich zmysel pre krásu, pre dobro, pre estetiku a morálku. Zabezpečujeme to prostredníctvom kvalitného pedagogického zboru, ktorý bol minulého roku pre zvýšený záujem o tanečný odbor posilnený o talentovanú tanečníčku, Bc. Barboru Muller, ktorá vyučuje žiakov v prípravnom štúdiu.

              Veľkou devízou našej umeleckej školy je symbolické školné, kvalitné materiálno-technické zabezpečenie pre oba odbory, od výtvarného materiálu, ktorý žiaci dostávajú zadarmo, cez veľmi pekné, vzdušné a svetlé výtvarné ateliéry, až po úžasné tanečné sály vybavené špičkovou ozvučovacou technikou, s kvalitným tanečným parketom a baletnými tyčami so zrkadlami. Škola disponuje aj možnosťou využívať fotoateliér so závesnými svetelnými panelmi, hrnčiarsky kruh a keramickú pec.

              Každoročne sa pre výtvarný odbor uskutočňujú aj výstavy žiackych prác, pre ktoré má naša škola veľmi peknú Výstavnú sieň v priestoroch na Smetanovej ulici, v závere minulého školského roku sme pre výstavu využili aj multifunkčnú sálu v priestoroch bývalého bazénu na Podjavorinskej ulici – EL PARK a priestory Zábavno-obchodného centra MAX v Prešove.

              Z našich akcií tanečného odboru spomeniem aspoň tie najúspešnejšie vystúpenia: Mikulášske vystúpenie, Vianočný koncert v Bzenove, Vystúpenie na vernisáži výstavy v Janove, Vianoce v múzeu, Vianočné reminiscencie, Tanečná súťaž Show Cup v Košiciach – 3. miesto, Deň učiteľov, Konferencia Čo je to dobrá škola – umelecká, Vernisáž výstavy na Važeckej ulici, Stredoškolský majáles – ELBA, Odyseove cesty v Scale, Vernisáž záverečnej výstavy prác v EL PARKU.

              Žiaci výtvarného odboru sa prezentovali na týchto podujatiach: Propagačný stánok na PVT, Važecký jarmok, Výstava prác v Janove, Vianoce v múzeu, Výstava prác vo Svinej, výstava prác v reštaurácii Soraya, Interaktívna výstava Mona Lisa, Konferencia Čo je to dobrá škola – umelecká, Výstava prác na Važeckej ulici, Výstava prác v Scale – Odyseove cesty, Záverečná výstava v EL PARKU, Výstava prác v MAXe.

              Veríme, že vás naša stránka zaujme, prijmete pozvanie medzi nás a rozšírite naše rady spokojných a umelecky talentovaných žiakov.

     

    Mgr. Andrea Hocmanová, zastupujúca riaditeľka školy

     

   • Aktivity

   • Naša činnosť

    Vyberáme z našej bohatej a zaujímavej činnosti

    Na jar žiaci základného štúdia tvorili v Belianskych Tatrách, kde sa zúčastnili maľovania a kreslenia v plenéri. Vyskúšali si rôzne umelecké techniky aj na čerstvom vzduchu. Maľovanie v prírode im umožnilo spoznávať rôzne odtiene zelenej. Poskytlo im jedinečnú príležitosť vidieť a umelecky stvárniť najvyššie vrcholy týchto hôr a to Ždiarsku vidlu a Havran.

    Na návšteve ateliéru prešovského maliara Vladimíra Semančíka sa žiaci oboznámili s pojmami umelecký portrét a autoportrét a prehliadli si jeho olejomaľby.

    Na výstave Bienále animácie v Carrafovej väznici si žiaci mohli prezrieť a dokonca sa aj dotknúť rôznych rekvizít z animovaných rozprávok. V súťaži „Rozprávočka moja naj“ mala žiačka Ema Gazdičová vystavená aj svoju ocenenú prácu.

    Výstavná sieň Átrium v novembri minulého školského roka ponúkala svojim návštevníkom výstavu fotografií pod názvom Prešovskí fotografi 2015. Prezentovala prierez tvorbou najznámejších prešovských fotografov. Nechýbali tam ani také mená ako Viktor Zamborský, Dionýz Dugas, Milan Kaľavský a náš kolega z ELBY – Jozef Frajkor.

    V budove Rákocziho múzea sa žiaci oboznámili s našou históriou, starožitnými predmetmi, ľudovými zvykmi, krojmi a rôznymi zaujímavými predmetmi a zariadeniami, ktoré sa používali v minulosti.

    Samozrejme, že žiaci z elokovaných pracovísk prichádzajú aj do ELBY na Smetanovej ulici, kde sa prehliadka fotografického ateliéru stala už samozrejmosťou. Mohli si vyskúšať fotenie so zábleskovým systémom a odfotiť sa pred rôznymi farebnými pozadiami. Veľkej obľube sa teší aj hrnčiarsky kruh vo výtvarnom ateliéri, na ktorom si žiaci skúšajú aj základy hrnčiarskej techniky.

    fotogaléria

     

     

   • Naše úspechy

   • SHOW CUP KOŠICE – náš prvý úspech na súťažnom podujatí

     V soboru 9. februára Tanečná škola SHOW DS Košice zorganizovala už 6. ročník choreografickej súťaže SHOW CUP 2019 pre všetky tanečné štýly. Uskutočnila sa v Kunsthalle/Hale umenia. Stretli sa tu tanečníci rôznych vekových kategórií od troch rokov až po seniorov. Určená bola pre sólo tanečníkov, skupiny aj formácie.

    Naši tanečníci sa predstavili so svojou choreografiou v kategórii „Open“ a získali BRONZOVÝ POHÁR za III. miesto. Súťažiacich hodnotila medzinárodná odborná porota, a tak ocenenie teší o to viac. Atmosféra na súťaži bola vynikajúca, spokojní boli nielen naši tanečníci, ale aj ich rodičia, ktorí si takto mohli spríjemniť víkendové popoludnie peknou kultúrnou udalosťou. Veríme, že v budúcnosti nám naše Tanečné štúdio ELBA pod vedením pani učiteľky Janetty Ružbarskej DiS. art. a Bc. Barbory Müller bude robiť stále väčšiu radosť. Ďakujeme, tanečníci naši!

    čítať ďalej