• Pozývame vás na náš Novoročný koncert. Predstavia sa Vám vybrané triedy tanečného odboru, nová skupina z literárno dramatického odboru, naši talentovaní hudobníci a speváci. A nebude chýbať ani vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Cestujeme dejinami umenia".
 •  

   

  Číslo účtu pre posielanie školného: SK96 1100 0000 0029 2187 0800

            Do správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko dieťaťa a skratku odboru, ktorý navštevuje             (VO - výtvarný odbor, TO - tanečný odbor, HO - hudobný odbor, LDO - literárno-dramatický odbor).

   

   

 • Najnovšie

  Novinky

   • Vianočné a novoročné vinše
   • 23. 12. 2021
   • Milí zuškári a priatelia školy,


    dnes uzatvárame predvianočné kolo videí krásnymi vianočnými a novoročnými vinšmi v podaní žiakov našej SZUŠ, ktoré pripravila pani učiteľka Mgr. Katarína Nográdyová. Veríme, že sa vám umelecké prezentovanie výsledkov našich žiakov páčilo a vyčarilo úsmev na perách. Ak ste si urobili krátku prestávku popri upratovaní, pracovní, pečení a zdobení, tak nás to veľmi teší. Možno nájdeme ďalšie talentované deti, ktoré sa k nám budú chcieť pridať v novom školskom roku.

   • Vianočné a novoročné vinše: Čítať viac
   • Vianočné tančeky
   • 22. 12. 2021
   • Milí priaznivci umenia,

    dnešné uverejnené tretie video je z dielne tanečného odboru pod vedením pani učiteľky Janetty Ružbarskej Dis. art. Žiaci splnili vianočnú výzvu počas decembrového dištančného vzdelávania a poslali svoje videá s cieľom vytvoriť jedno spoločné. Kto má chuť, môže sa pridať a zatancovať si spolu s nami!

   • Vianočné tančeky: Čítať viac
   • Vianočné výtvarné práce
   • 21. 12. 2021
   • Milí zuškári a priatelia školy,

    ​​​​​​​v poradí druhé vianočné video je malá ochutnávka výtvarných prác našich žiakov počas dištančnej formy vyučovania za posledné tri týždne. Nezaháľame, pracujeme a veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí s nami spolupracujú pri zasielaní fotografií, videí z online vyučovania. Naši učitelia výtvarného odboru Mgr. Danka Olejárová a Mgr. Marek Muška spoločne vytvorili dnešné nahliadnutie do sveta farieb a fantázie.

   • Vianočné výtvarné práce: Čítať viac
   • Vianočný koncert
   • 20. 12. 2021
   • Milí naši priaznivci,

    pripravili sme v tomto predvianočnom čase krátke videá z jednotlivých odborov pre všetkých, ktorí milujú umenie a Vianoce.

    Dnes predstavujeme žiakov hudobného odboru pod vedením pani učiteľky Bc. Aničky Jurčovej a Mgr. Ivanky Lukáčovej, PhD., DiS.art.

   • Vianočný koncert: Čítať viac
   • Medovníkový domček
   • 17. 12. 2021
   • Milí naši výtvarníci!

    Spríjemnite si prázdninový čas pri výtvarnej tvorbe a nakreslite si spolu s nami Rozprávkový medovníkový domček.

    Rozprávkový domček

   • Medovníkový domček: Čítať viac
   • Mikuláš
   • 6. 12. 2021
   • Milí zuškári a priaznivci školy,

    plánovali sme pre vás nezabudnuteľnú akciu Mikuláš, ale okolnosti nám to momentálne nedovoľujú. Preto vás chceme potešiť krátkym pozdravom.

    Tešíme sa opäť na spoločných hodinách!

   • Mikuláš: Čítať viac
   • Festival konzervatórií
   • 2. 12. 2021
   • V dňoch 23.-25.11. 2021 sa na Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove konal III. Medzinárodný festival konzervatórií, ktorého sa zúčastnili aj naši najlepší žiaci z tanečného odboru. Absolvovali dva náročné workshopy Flamenca a zaujímavú prednášku o historických tancoch. Festival, ale aj atmosféra školy ich nesmierne nadchli a už teraz sa tešia na ďalší ročník.

   • Festival konzervatórií: Čítať viac
   • Indikátor
   • 22. 11. 2021
   • Milí priaznivci umenia,

    Ponúkame Vám možnosť prelistovať náš nový Indikátor. Je ukazovateľom výsledkov našej umeleckej činnosti v minulom školskom roku a zároveň plánom pripravovaných akcií v tomto školskom roku. Nech sa páči, nahliadnite.

    Školský časopis indikátor

   • Indikátor: Čítať viac
   • Deň učiteľov
   • 22. 11. 2021
   • Dňa 8. októbra sa pedagógovia našej školy zúčastnili na spoločnej pracovno-spoločenskej akcii pri príležitosti svetového dňa učiteľov. Tento sviatok bol vyhlásený na 5. október organizáciou UNESCO ako svedectvo, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý, práve preto to treba v každej spoločnosti pochopiť, uznať a doceniť.

   • Deň učiteľov: Čítať viac
   • Vitajte v novom školskom roku 2021/2022!
   • 30. 8. 2021
   • Aj v tomto roku ponúkame umelecké vzdelávanie vo výtvarnom a tanečnom odbore, novinkou je hudobný odbor – spev. Ak máte záujem u nás študovať, stačí pár jednoduchých klikov pre vypísanie elektronickej prihlášky a ste u nás!

    Termín prihlasovania je do 14. septembra.

    Tešíme sa na vás všetkých!

    Tím SZUŠ ELBA.

   • Vitajte v novom školskom roku 2021/2022!: Čítať viac
   • Letné prázdniny na ELBE...
   • 13. 5. 2021
   • Aj žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy ELBA sa môžu zúčastniť letného denného tábora a tráviť tak prázdniny pri rôznych kreatívnych činnostiach medzi kamarátmi.

   • Letné prázdniny na ELBE...: Čítať viac
   • Pekná bodka na záver...

   •  

    Tento netradičný školský polrok sme s pani Olejárovou, Mňahončákovou a pani Hocmanovou ukončili zaujímavými aktivitami vo vonkajších priestoroch školy ELBA na Smetanovej ulici v altánku. Zabavili sme sa pri umeleckom kvízezašifrovanej abecede, športové schopnosti sme si precvičili pri prekážkovej dráhehádzaní šišiek“ na cieľ, vyrobili sme si vlastný komiksový príbeh na pokračovanie a na záver sme vytvorili umelecké štvorlístkové menovky pre naše „hviezdy ZUŠky“.

    Peknou bodkou na záver bolo poďakovanie našim pedagógom a žiakom za ich celoročné úsilie.

     

   • Príhovor riaditeľky 

   • Milí naši žiaci, priatelia, záujemcovia o umelecké vzdelávanie,

    vitajte na našej internetovej stránke, ktorá virtuálnym spôsobom ponúka náhľad do zákulisia života našej umeleckej školy. Stojíme na prahu nového školského roka, ktorý, verím, bude rovnako úspešný ako ten predchádzajúci.

              Naša základná umelecká škola vstupuje už do svojho deviateho roku pôsobenia a je peknou tradíciou, že pre vás pripravujeme aj tieto stránky ako ukazovateľ, ako poohliadnutie sa za našou uplynulou umeleckou činnosťou, ale aj ako rámcový náčrt našich nadchádzajúcich akcií a aktivít.

              Aj v tomto školskom roku poskytujeme umelecké vzdelávanie pre žiakov od predškolského veku až do 15 rokov v dvoch úspešných odboroch, a to vo výtvarnom a v tanečnom odbore. Okrem sídla školy na Smetanovej ulici úspešne pôsobia aj naše elokované pracoviská na Važeckej ulici, na Jurkovičovej ulici, na Čapajevovej ulici, v Rokycanoch a vo Finticiach.

              Hlavnou prioritou školy je vytvárať čo najlepšie podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania a posilňovať v nich zmysel pre krásu, pre dobro, pre estetiku a morálku. Zabezpečujeme to prostredníctvom kvalitného pedagogického zboru, ktorý bol minulého roku pre zvýšený záujem o tanečný odbor posilnený o talentovanú tanečníčku, Bc. Barboru Muller, ktorá vyučuje žiakov v prípravnom štúdiu.

              Veľkou devízou našej umeleckej školy je symbolické školné, kvalitné materiálno-technické zabezpečenie pre oba odbory, od výtvarného materiálu, ktorý žiaci dostávajú zadarmo, cez veľmi pekné, vzdušné a svetlé výtvarné ateliéry, až po úžasné tanečné sály vybavené špičkovou ozvučovacou technikou, s kvalitným tanečným parketom a baletnými tyčami so zrkadlami. Škola disponuje aj možnosťou využívať fotoateliér so závesnými svetelnými panelmi, hrnčiarsky kruh a keramickú pec.

              Každoročne sa pre výtvarný odbor uskutočňujú aj výstavy žiackych prác, pre ktoré má naša škola veľmi peknú Výstavnú sieň v priestoroch na Smetanovej ulici, v závere minulého školského roku sme pre výstavu využili aj multifunkčnú sálu v priestoroch bývalého bazénu na Podjavorinskej ulici – EL PARK a priestory Zábavno-obchodného centra MAX v Prešove.

              Z našich akcií tanečného odboru spomeniem aspoň tie najúspešnejšie vystúpenia: Mikulášske vystúpenie, Vianočný koncert v Bzenove, Vystúpenie na vernisáži výstavy v Janove, Vianoce v múzeu, Vianočné reminiscencie, Tanečná súťaž Show Cup v Košiciach – 3. miesto, Deň učiteľov, Konferencia Čo je to dobrá škola – umelecká, Vernisáž výstavy na Važeckej ulici, Stredoškolský majáles – ELBA, Odyseove cesty v Scale, Vernisáž záverečnej výstavy prác v EL PARKU.

              Žiaci výtvarného odboru sa prezentovali na týchto podujatiach: Propagačný stánok na PVT, Važecký jarmok, Výstava prác v Janove, Vianoce v múzeu, Výstava prác vo Svinej, výstava prác v reštaurácii Soraya, Interaktívna výstava Mona Lisa, Konferencia Čo je to dobrá škola – umelecká, Výstava prác na Važeckej ulici, Výstava prác v Scale – Odyseove cesty, Záverečná výstava v EL PARKU, Výstava prác v MAXe.

              Veríme, že vás naša stránka zaujme, prijmete pozvanie medzi nás a rozšírite naše rady spokojných a umelecky talentovaných žiakov.

     

    Mgr. Andrea Hocmanová, zastupujúca riaditeľka školy

     

   • Aktivity

   • Naša činnosť

    Vyberáme z našej bohatej a zaujímavej činnosti

    Na jar žiaci základného štúdia tvorili v Belianskych Tatrách, kde sa zúčastnili maľovania a kreslenia v plenéri. Vyskúšali si rôzne umelecké techniky aj na čerstvom vzduchu. Maľovanie v prírode im umožnilo spoznávať rôzne odtiene zelenej. Poskytlo im jedinečnú príležitosť vidieť a umelecky stvárniť najvyššie vrcholy týchto hôr a to Ždiarsku vidlu a Havran.

    Na návšteve ateliéru prešovského maliara Vladimíra Semančíka sa žiaci oboznámili s pojmami umelecký portrét a autoportrét a prehliadli si jeho olejomaľby.

    Na výstave Bienále animácie v Carrafovej väznici si žiaci mohli prezrieť a dokonca sa aj dotknúť rôznych rekvizít z animovaných rozprávok. V súťaži „Rozprávočka moja naj“ mala žiačka Ema Gazdičová vystavená aj svoju ocenenú prácu.

    Výstavná sieň Átrium v novembri minulého školského roka ponúkala svojim návštevníkom výstavu fotografií pod názvom Prešovskí fotografi 2015. Prezentovala prierez tvorbou najznámejších prešovských fotografov. Nechýbali tam ani také mená ako Viktor Zamborský, Dionýz Dugas, Milan Kaľavský a náš kolega z ELBY – Jozef Frajkor.

    V budove Rákocziho múzea sa žiaci oboznámili s našou históriou, starožitnými predmetmi, ľudovými zvykmi, krojmi a rôznymi zaujímavými predmetmi a zariadeniami, ktoré sa používali v minulosti.

    Samozrejme, že žiaci z elokovaných pracovísk prichádzajú aj do ELBY na Smetanovej ulici, kde sa prehliadka fotografického ateliéru stala už samozrejmosťou. Mohli si vyskúšať fotenie so zábleskovým systémom a odfotiť sa pred rôznymi farebnými pozadiami. Veľkej obľube sa teší aj hrnčiarsky kruh vo výtvarnom ateliéri, na ktorom si žiaci skúšajú aj základy hrnčiarskej techniky.

    fotogaléria

     

     

   • Naše úspechy

   • SHOW CUP KOŠICE – náš prvý úspech na súťažnom podujatí

     V soboru 9. februára Tanečná škola SHOW DS Košice zorganizovala už 6. ročník choreografickej súťaže SHOW CUP 2019 pre všetky tanečné štýly. Uskutočnila sa v Kunsthalle/Hale umenia. Stretli sa tu tanečníci rôznych vekových kategórií od troch rokov až po seniorov. Určená bola pre sólo tanečníkov, skupiny aj formácie.

    Naši tanečníci sa predstavili so svojou choreografiou v kategórii „Open“ a získali BRONZOVÝ POHÁR za III. miesto. Súťažiacich hodnotila medzinárodná odborná porota, a tak ocenenie teší o to viac. Atmosféra na súťaži bola vynikajúca, spokojní boli nielen naši tanečníci, ale aj ich rodičia, ktorí si takto mohli spríjemniť víkendové popoludnie peknou kultúrnou udalosťou. Veríme, že v budúcnosti nám naše Tanečné štúdio ELBA pod vedením pani učiteľky Janetty Ružbarskej DiS. art. a Bc. Barbory Müller bude robiť stále väčšiu radosť. Ďakujeme, tanečníci naši!

    čítať ďalej