• Smetanova – sídlo školy

   SZUŠ – ELBA má svoje sídlo na ulici Smetanova 2, kde sa vzdelávajú žiaci v oboch odboroch – vo výtvarnom aj v tanečnom odbore. V súčasnosti v sídle školy evidujeme 143 žiakov, ktorí sa učia v 17 triedach, z toho výtvarný odbor tvorí 10 tried a tanečný odbor 7 tried.

   Výtvarný odbor vyučujú títo pedagógovia: Mgr. Andrea Hocmanová, Mgr. Daniela Olejárová, Mgr. Marek Muška a Mgr. Silvia Mňahončáková.

   Tanečný odbor vyučujú títo pedagógovia: Janette Ružbarská DiS. art. a Bc. Barbora Müller.

 • Nácvik tanečnej choreografie 

    

  fotogaléria

   

 • Výstavná sieň a vianočné stromčeky

  fotogaléria

   

 • Počas hodiny tvoríme veselo a s chuťou

  fotogaléria