• ŠROBÁROVA

        Na ZŠ Šrobárova poskytuje vzdelávanie vo výtvarnomtanečnomhudobnom odbore.