•  

  II.ročník úspešnej školskej výtvarno - literárnej súťaže

  Najkrajší kút v šírom svete...

   

  V školskom roku 2019/2020 sme zorganizovali už II.ročník veľmi úspešnej výtvarno – literárnej súťaže Najkrajší kút v šírom svete je môj/moja...

  Téma tohto ročníka bola:

  Malý kúsok môjho sveta (pohľad do duše žiaka)

  Cieľom súťaže bolo nazrieť do najtajnejších kútov detskej duše a tieto pocity výtvarne i slovne vyjadriť. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci rôznych vekových skupín, od materskej školy až po strednú školu. Zúčastnené školy patrili do siete škôl ELBA, EVA a SZUŠ ELBA. Do súťaže nám prišlo 102 výtvarných prác vo všetkých kategóriách, čomu sme sa naozaj veľmi potešili. Okrem výtvarného spracovania témy mali žiaci za úlohu napísať aj krátky literárny text, popis, o čom práca je. Na hodnotení sa zúčastnila 3 členná odborná komisia výtvarných pedagógov, ktorá udelila celkovo 20 ocenení. Výtvarné práce boli rozmanité a zaujímavo výtvarne i literárne spracované. Týmto sa chceme všetkým žiakom, ktorí prispeli svojou prácou do súťaže poďakovať, že nám dovolili na chvíľu pootvoriť dvierka do ich detskej duše a nahliadnuť do ich sveta.

  Výstava všetkých súťažných prác sa uskutoční v termíne október 2020 vo Výstavnej sieni na Smetanovej ulici 2 v sídle školy SZUŠ ELBA. Dole si môžete pozrieť výsledkovú listinu. 

   

  V  1. kategórii MŠ sa umiestnili:

  1.    miesto  - Bianca Mattei – SMŠ ELBA Moyzesova, Prešov

                   názov práce: Lesné zvieratká

  2.    miesto  - Adam Fides – EP Čapajevova

                   názov práce:  Na kúpalisku

  3.    miesto - Alexandra Durkáčová  - SMŠ ELBA Prešov

                  názov práce: Môj vesmírny let

  Zvláštne ocenenia v tejto kategórii:

  Simona Dudaščíková – EP MŠ Jurkovičova, Prešov

                                            názov práce: Naše mesto

   Stelka Gumanová  - EP Rokycany/Bzenov              

                                       názov práce: Náš domček

  V  6. kategórii – Skupinové práce sme udelili 2 ceny:

  1.    miesto  - Loriana Anna Fahndrich, Natália Bohumelová – SMŠ ELBA

                       názov práce: Môj svet cez ružové okuliare

  2.    miesto  - A. Fabianová, Z. Ruttkayová, S. Hajduková, F. Okoš, O. Galdun

                       názov práce: Naša korčuľovačka

  V  2. kategórii  ZŠ – 1. stupeň sa umiestnili :

  1.    miesto – Ema Karabinošová -  pracovisko Smetanova

                       názov práce: Keď čítam....

  2.    miesto – Frederik Leško – EP Rokycany/Janov

                        názov práce: Chcem byť šoférom

  3.    miesto – Lara Mária Smetanková – EP Važecká

                názov práce: Ľudová tanečnica

  Zvláštne ocenenia v tejto kategórii:

  Ivana Miľová – pracovisko Smetanova

                             názov práce :  Lesná tanečnica

  Florián Tarsovič – EP Rokycany/Bzenov

                                  názov práce: Superhrdinovia

  Matej Petrík – pracovisko Smetanova

                            názov práce: Prvý návštevník hradu

  Tobias Gazdačko – EP Važecká

                                    názov práce: Princ a princezná

  V  3. kategórii  ZŠ – 2. stupeň sa umiestnili: 

  1.    miesto  - Veronika Kočišová – pracovisko Smetanova    

                          názov  práce: Spoločnosť

  2.    miesto – Alexandra Bartková – EP Rokycany/Janov

                         názov práce: Odlišná JA

  3.    miesto – Laura Ščamburová – EP Svinia    

                         názov práce: Hrnček var!

  V  4. kategórii SŠ

  1.    miesto -  Rustam Khomiakevych – SSOŠ ELBA

                         názov práce: Vysnívaná

  2.    miesto – Simona Gešperová – SSOŠ ELBA

                         názov práce: Sen

  3.    miesto – Laura Nalevanková – SSOŠ ELBA

                        názov práce: Jedlo ako stredobod vesmíru

               

   • Ďalší súťažný úspech našich tanečníkov

   • SHOW CUP 2020  

    V nedeľu 16. 2. 2020 Tanečná škola SHOW DS Košice organizovala choreografickú súťaž SHOW CUP 2020. Tanečníci z našej „ZUŠ-ky“, z elokovaného pracoviska na Važeckej ulici sa prvýkrát súťažne predstavili s choreografiou „Francúzsky valčík“.  Pre Tanečné štúdio ELBA choreografiu vymyslela Janette Ružbarská DiS.art. a nacvičila a upravila Bc. Barbora Müller. Zaradení boli v kategórii: Scénické choreografie – Contemporary, formácie. Aj napriek veľkej konkurencii boli ocenení krásnym 2. miestom. ELBÁCI získali diplom a strieborný pohár. Žiaci mali veľkú radosť, bolo to pre nich niečo nové a o to viac sa tešili z ocenenia.

    fotogaléria

   • Naše úspechy

   • SHOW CUP KOŠICE – náš prvý úspech na súťažnom podujatí

     V soboru 9. februára Tanečná škola SHOW DS Košice zorganizovala už 6. ročník choreografickej súťaže SHOW CUP 2019 pre všetky tanečné štýly. Uskutočnila sa v Kunsthalle/Hale umenia. Stretli sa tu tanečníci rôznych vekových kategórií od troch rokov až po seniorov. Určená bola pre sólo tanečníkov, skupiny aj formácie.

    Naši tanečníci sa predstavili so svojou choreografiou v kategórii „Open“ a získali BRONZOVÝ POHÁR za III. miesto. Súťažiacich hodnotila medzinárodná odborná porota, a tak ocenenie teší o to viac. Atmosféra na súťaži bola vynikajúca, spokojní boli nielen naši tanečníci, ale aj ich rodičia, ktorí si takto mohli spríjemniť víkendové popoludnie peknou kultúrnou udalosťou. Veríme, že v budúcnosti nám naše Tanečné štúdio ELBA pod vedením pani učiteľky Janetty Ružbarskej DiS. art. a Bc. Barbory Müller bude robiť stále väčšiu radosť. Ďakujeme, tanečníci naši!

    fotogaléria

     
   • Súťaž

   • Ocenenie v súťaži VYHRAJ LEGO

    Spoločnosť MIRAD s. r. o. vo svojom virtuálnom časopise v novembri 2018 vyhlásila výtvarnú súťaž pod názvom VYHRAJ LEGO. Zúčastnili sa na nej aj naši žiaci z EP Važecká. Pekné jesenné šarkany, ktoré do súťaže poslali,  priniesli svoje ovocie.

    Sofia Kollárová (9 rokov) získala ocenenie a hodnotné výtvarné darčeky. Víťazná práca bola uverejnená v 5. čísle časopisu Mirad.

    Blahoželáme!

     

    fotogaléria

     

 •  

  Žali sme úspech na celoslovenskej súťaži

  Získali sme diplom za činorodý prístup a tvorbu žiakov na celoslovenskej výtvarnej súťaži s medzinárodnou účasťou, Slovensko – krajina v srdci Európy.

   

   

  Ocenená práca

  Ema Gazdičová (EP Važecká)  v súťaži Rozprávočka moja naj, ktorú vyhlásila Galéria v Caraffovej väznici, PKO Prešov v kategórii ZŠ od 6 – 10 rokov získala 2. miesto! Blahoželáme!

   • Výstava

   • Výstava prác žiakov SZUŠ ELBA v ZOC MAX Prešov

    Október 2016

    V mesiaci október 2016 SZUŠ ELBA otvorila svoju výstavu žiackych prác v priestoroch zábavno-obchodného centra MAX Prešov. Uskutočnila ju v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou ELBA. Návštevníci výstavy si mohli v priestoroch Detskej galérie na druhom poschodí prehliadnuť umelecké diela našich žiakov. Boli vytvorené rozmanitými výtvarnými technikami. Na propagačnom paneli sa návštevníci oboznámili aj s činnosťou ďalších škôl v pôsobnosti zriaďovateľa Ing. Emila Blichu.

     

    fotogaléria