• SHOW CUP 2022

      • V sobotu 14. 5. 2022 Tanečná škola SHOW DS Košice organizovala choreografickú súťaž SHOW CUP. Deti z našej školy, z pobočky ZŠ Važecká, sa tu opäť súťažne predstavili s orientálne ladenou choreografiou s krídlami s názvom Ružové lietanie. Pred dvomi rokmi boli títo žiaci ocenení krásnym 2. miestom. Tentoraz dosiahli viac a získali zlato!    Poobede si zasúťažila ďalšia naša tanečná skupina, tentoraz zo SZŠ na Solivarskej ulici, ktorá tu naposledy bola pred tromi rokmi a vtedy získala bronz. Aj títo naši skvelí žiaci boli za svoj dynamický moderný tanec „Perfekt Day“ ocenení krásnym 2. miestom. Pre Tanečné štúdio ELBA choreografie vymyslela, nacvičila a upravila Janette Ružbarská DiS. art., ktorá spolu s manželom a s kolegyňou Mgr. Tatianou Petrušovou z výtvarného odboru pomáhala s prevozom detí na súťaž. Elbáci získali diplomy, zlatý a strieborný pohár. Deti mali veľkú radosť, bolo to pre nich po dlhej dobe niečo nové a o to viac sa tešili z ocenenia.

      • Výtvarné súťaže 2021/2022

      • V školskom roku 2021/2022 sme sa v rámci našej výtvarnej činnosti zapojili do viacerých výtvarných súťaží. Môžeme spomenúť súťaže ako Cesta čiar, Vojaci očami detí či Čarovné jablko . V poslednej spomínanej s témou Krásy sveta sme sa v kategórii základných umeleckých škôl, umiestnili hneď na troch popredných umiestneniach. Žiaci z tried Mgr. Mareka Mušku obsadili prvé a druhé miesto. Prvé miesto získala žiačka Emma Karabinošová, ktorá vo svojej práci zachytila farebnú rozmanitosť dažďových pralesov a jeho ekosystému. Na druhom mieste sa umiestnil žiak Andrej Polák, ktorý taktiež zaujímavým a kreatívnym spôsobom zachytil bohatosť a rozmanitosť fauny a flóry. Tretie miesto obsadila Mária Kočišová z triedy Mgr. Tatiany Petrušovej , ktorá so svojou prácou zavŕšila naše úspešné pôsobenie v tento súťaži. Za zmienku stojí aj čestné ocenenie pre žiačku Emu Šoltisovú, ktorá pod vedením Mgr. Miroslavy Mišenkovej úspešne reprezentovala SZUŠ ELBA v súťaži Vojaci očami detí. Všetkým oceneným gratulujeme a ďakujeme za vzorné reprezentovanie našej základnej umeleckej školy.

    •  

     II.ročník úspešnej školskej výtvarno - literárnej súťaže

     Najkrajší kút v šírom svete...

      

     V školskom roku 2019/2020 sme zorganizovali už II.ročník veľmi úspešnej výtvarno – literárnej súťaže Najkrajší kút v šírom svete je môj/moja...

     Téma tohto ročníka bola:

     Malý kúsok môjho sveta (pohľad do duše žiaka)

     Cieľom súťaže bolo nazrieť do najtajnejších kútov detskej duše a tieto pocity výtvarne i slovne vyjadriť. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci rôznych vekových skupín, od materskej školy až po strednú školu. Zúčastnené školy patrili do siete škôl ELBA, EVA a SZUŠ ELBA. Do súťaže nám prišlo 102 výtvarných prác vo všetkých kategóriách, čomu sme sa naozaj veľmi potešili. Okrem výtvarného spracovania témy mali žiaci za úlohu napísať aj krátky literárny text, popis, o čom práca je. Na hodnotení sa zúčastnila 3 členná odborná komisia výtvarných pedagógov, ktorá udelila celkovo 20 ocenení. Výtvarné práce boli rozmanité a zaujímavo výtvarne i literárne spracované. Týmto sa chceme všetkým žiakom, ktorí prispeli svojou prácou do súťaže poďakovať, že nám dovolili na chvíľu pootvoriť dvierka do ich detskej duše a nahliadnuť do ich sveta.

     Výstava všetkých súťažných prác sa uskutoční v termíne október 2020 vo Výstavnej sieni na Smetanovej ulici 2 v sídle školy SZUŠ ELBA. Dole si môžete pozrieť výsledkovú listinu. 

      

     V  1. kategórii MŠ sa umiestnili:

     1.    miesto  - Bianca Mattei – SMŠ ELBA Moyzesova, Prešov

                      názov práce: Lesné zvieratká

     2.    miesto  - Adam Fides – EP Čapajevova

                      názov práce:  Na kúpalisku

     3.    miesto - Alexandra Durkáčová  - SMŠ ELBA Prešov

                     názov práce: Môj vesmírny let

     Zvláštne ocenenia v tejto kategórii:

     Simona Dudaščíková – EP MŠ Jurkovičova, Prešov

                                               názov práce: Naše mesto

      Stelka Gumanová  - EP Rokycany/Bzenov              

                                          názov práce: Náš domček

     V  6. kategórii – Skupinové práce sme udelili 2 ceny:

     1.    miesto  - Loriana Anna Fahndrich, Natália Bohumelová – SMŠ ELBA

                          názov práce: Môj svet cez ružové okuliare

     2.    miesto  - A. Fabianová, Z. Ruttkayová, S. Hajduková, F. Okoš, O. Galdun

                          názov práce: Naša korčuľovačka

     V  2. kategórii  ZŠ – 1. stupeň sa umiestnili :

     1.    miesto – Ema Karabinošová -  pracovisko Smetanova

                          názov práce: Keď čítam....

     2.    miesto – Frederik Leško – EP Rokycany/Janov

                           názov práce: Chcem byť šoférom

     3.    miesto – Lara Mária Smetanková – EP Važecká

                   názov práce: Ľudová tanečnica

     Zvláštne ocenenia v tejto kategórii:

     Ivana Miľová – pracovisko Smetanova

                                názov práce :  Lesná tanečnica

     Florián Tarsovič – EP Rokycany/Bzenov

                                     názov práce: Superhrdinovia

     Matej Petrík – pracovisko Smetanova

                               názov práce: Prvý návštevník hradu

     Tobias Gazdačko – EP Važecká

                                       názov práce: Princ a princezná

     V  3. kategórii  ZŠ – 2. stupeň sa umiestnili: 

     1.    miesto  - Veronika Kočišová – pracovisko Smetanova    

                             názov  práce: Spoločnosť

     2.    miesto – Alexandra Bartková – EP Rokycany/Janov

                            názov práce: Odlišná JA

     3.    miesto – Laura Ščamburová – EP Svinia    

                            názov práce: Hrnček var!

     V  4. kategórii SŠ

     1.    miesto -  Rustam Khomiakevych – SSOŠ ELBA

                            názov práce: Vysnívaná

     2.    miesto – Simona Gešperová – SSOŠ ELBA

                            názov práce: Sen

     3.    miesto – Laura Nalevanková – SSOŠ ELBA

                           názov práce: Jedlo ako stredobod vesmíru

                  

      • Ďalší súťažný úspech našich tanečníkov

      • SHOW CUP 2020  

       V nedeľu 16. 2. 2020 Tanečná škola SHOW DS Košice organizovala choreografickú súťaž SHOW CUP 2020. Tanečníci z našej „ZUŠ-ky“, z elokovaného pracoviska na Važeckej ulici sa prvýkrát súťažne predstavili s choreografiou „Francúzsky valčík“.  Pre Tanečné štúdio ELBA choreografiu vymyslela Janette Ružbarská DiS.art. a nacvičila a upravila Bc. Barbora Müller. Zaradení boli v kategórii: Scénické choreografie – Contemporary, formácie. Aj napriek veľkej konkurencii boli ocenení krásnym 2. miestom. ELBÁCI získali diplom a strieborný pohár. Žiaci mali veľkú radosť, bolo to pre nich niečo nové a o to viac sa tešili z ocenenia.

       fotogaléria

      • Naše úspechy

      • SHOW CUP KOŠICE – náš prvý úspech na súťažnom podujatí

        V soboru 9. februára Tanečná škola SHOW DS Košice zorganizovala už 6. ročník choreografickej súťaže SHOW CUP 2019 pre všetky tanečné štýly. Uskutočnila sa v Kunsthalle/Hale umenia. Stretli sa tu tanečníci rôznych vekových kategórií od troch rokov až po seniorov. Určená bola pre sólo tanečníkov, skupiny aj formácie.

       Naši tanečníci sa predstavili so svojou choreografiou v kategórii „Open“ a získali BRONZOVÝ POHÁR za III. miesto. Súťažiacich hodnotila medzinárodná odborná porota, a tak ocenenie teší o to viac. Atmosféra na súťaži bola vynikajúca, spokojní boli nielen naši tanečníci, ale aj ich rodičia, ktorí si takto mohli spríjemniť víkendové popoludnie peknou kultúrnou udalosťou. Veríme, že v budúcnosti nám naše Tanečné štúdio ELBA pod vedením pani učiteľky Janetty Ružbarskej DiS. art. a Bc. Barbory Müller bude robiť stále väčšiu radosť. Ďakujeme, tanečníci naši!

       fotogaléria

        
      • Súťaž

      • Ocenenie v súťaži VYHRAJ LEGO

       Spoločnosť MIRAD s. r. o. vo svojom virtuálnom časopise v novembri 2018 vyhlásila výtvarnú súťaž pod názvom VYHRAJ LEGO. Zúčastnili sa na nej aj naši žiaci z EP Važecká. Pekné jesenné šarkany, ktoré do súťaže poslali,  priniesli svoje ovocie.

       Sofia Kollárová (9 rokov) získala ocenenie a hodnotné výtvarné darčeky. Víťazná práca bola uverejnená v 5. čísle časopisu Mirad.

       Blahoželáme!

        

       fotogaléria

        

    •  

     Žali sme úspech na celoslovenskej súťaži

     Získali sme diplom za činorodý prístup a tvorbu žiakov na celoslovenskej výtvarnej súťaži s medzinárodnou účasťou, Slovensko – krajina v srdci Európy.

      

      

     Ocenená práca

     Ema Gazdičová (EP Važecká)  v súťaži Rozprávočka moja naj, ktorú vyhlásila Galéria v Caraffovej väznici, PKO Prešov v kategórii ZŠ od 6 – 10 rokov získala 2. miesto! Blahoželáme!

      • Výstava

      • Výstava prác žiakov SZUŠ ELBA v ZOC MAX Prešov

       Október 2016

       V mesiaci október 2016 SZUŠ ELBA otvorila svoju výstavu žiackych prác v priestoroch zábavno-obchodného centra MAX Prešov. Uskutočnila ju v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou ELBA. Návštevníci výstavy si mohli v priestoroch Detskej galérie na druhom poschodí prehliadnuť umelecké diela našich žiakov. Boli vytvorené rozmanitými výtvarnými technikami. Na propagačnom paneli sa návštevníci oboznámili aj s činnosťou ďalších škôl v pôsobnosti zriaďovateľa Ing. Emila Blichu.

        

       fotogaléria