Základné identifikačné údaje

 • Súkromná základná umelecká škola ELBA

   

  Smetanova 2, 080 05 Prešov, Slovenská republika

  Elokované pracoviská:

  • ZŠ Važecká 11, 080 05 Prešov
  • EDU 4U, s.r.o. Rokycany 46, 082 41
  • Obec Fintice, Grófske nádvorie 2101/1, 082 16
  • MŠ Čapajevova 17, 080 01 Prešov
  • MŠ Jurkovičova 17, 080 01 Prešov
  Telefón/Fax: +421 51 7714 999
  E-mail: umelecka@elbaci.sk
  Web: https://zuselba.edupage.org
  FB – SZUŠ ELBA
   
  Forma hospodárenia: Samostatná nezisková organizácia s právnou subjektivitou
   
  Informácie:
   
   
  Zriaďovateľ: Ing. Emil BLICHA - ELBA, Palárikova 26, 080 05 Prešov
  email: emil.blicha@elbaci.sk, tel.: 0905 425 871
   
  Riaditeľka: PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.
  email: zuzana.kubankova@elbaci.sk
   
  Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Daniela Olejárová
  email: daniela.olejarova@elbaci.sk