Online úlohy & Novinky

     • Novoročný koncert

     • Pozývame vás na náš Novoročný koncert. Predstavia sa Vám vybrané triedy tanečného odboru, nová skupina z literárno dramatického odboru, naši talentovaní hudobníci a speváci. A nebude chýbať ani vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Cestujeme dejinami umenia".

     • Vianočné trhy v Petrovanoch

     • V nedeľu 11.12.2022 sa uskutočnil 3.ročník unikátnych vianočných trhov v areáli nádherného kaštieľa v Petrovanoch. Okrem originálnych výrobkov od skvelých slovenských umeleckých remeselníkov potešil učastníkov kultúrny program. Naša škola prispela do kultúrneho programu číslami tanečníkov a žiakov literárno-dramatického odboru.

     • Exkurzie výtvarníkov

     • Naši výtvarníci navštívili na jeseň 2022 Múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach a Múzeum rusínskej kultúry SNM v Prešove na výstave prác Borisa Sirku - Ilustrácie rozprávok Hansa Christiana Andersena. A neobišli ani známeho prešovského umelca Vlada Semančíka v jeho ateliéri.

     • Medzinárodný festival konzervatórií 2022

     • V dňoch 22.-24.11. 2021 sa na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove konal IV. Medzinárodný festival konzervatórií, ktorého sa zúčastnili aj naši pedagógovia. V súvislosti s festivalom sme pre žiakov tanečného odboru našej SZUŠ pripravili aj predstavenie, v ktorom účinkovali žiaci pražského konzervatória pod vedením pani Idy Fišerovej. Predviedli krásne historické tance, balet a súčasný tanec.

     • Deň učiteľov 2022

     • Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa učiteľov UNESCO sa 7. októbra v EL PARKU konal, tradične ako každý rok, slávnostný galavečer pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov všetkých inštitúcií ELBA a EVA.

      Naša škola sa tohto podujatia aktívne zúčastnila a prispela výzdobou slávnostnej sály a umeleckým programom, na ktorom sa prezentovali žiaci i učitelia školy. Naše žiačky Lorianna Fähndrich, Diana Džoganíková a Sandra Kocúrová vystúpili s piesňou Páslo dievča pávy hrou na flaute pod vedením pani učiteľky Simony Kriškovej. Školský súbor Fijalečka nás potešil krásnym speváckym a tanečným pásmom v ľudovom duchu. Z pedagogického zboru prispela svojou hrou na keltskej harfe Mgr. art. Jana Humeňanská, ktorá predstavila dve piesne z vlastnej tvorby: Drops Of The RainDance. Na záver kultúrneho programu vystúpili učiteľky Mgr. art. Jana Humeňanská, Mgr. Anna Jurčová, Ing. Eva Lacková a Mgr. Ivana Lukáčová PhD., DiS. art., ktoré nám zahrali a zaspievali známu pieseň Jara Filipa Čerešne.

                  Sme vďační, že aj naša ZUŠ je súčasťou takej krásnej myšlienky, ktorej hlavným cieľom je oceňovanie za prácu nielen učiteľov, ale i všetkých zamestnancov škôl ELBA a EVA. Vážime si možnosť stretnúť sa, utužiť vzájomné kolegiálne vzťahy, ale i možnosť spoznať pedagógov, zamestnancov a prácu všetkých škôl. Zvlášť sme hrdí na našich zamestnancov a ocenenia. Ocenenie za pedagogickú prácu získal Mgr. Marek Muška, učiteľ výtvarného odboru a ocenenie za manažérsku prácu a prínos pre školu získala PhDr. Zuzana Kubánková PhD., riaditeľka SZUŠ ELBA.

     • Estetizácia interiéru a exteriéru

     • Okrem každodenného vyučovacieho procesu sme minulý školský rok zintenzívnili skrášlenie interiérov a exteriérov budov ELBA a EVA. Stavili sme na inovatívne nápadité inštalácie figurín v rôznych podobách. Vytvorili sme Vianočnú  krásku Viktóriu, Silvestrovskú Popolušku, Ľadovú kráľovnú z plesu. Pokračovali sme Valentínskym kútikom na fotografovanie a rozsiahlou a technicky náročnejšou inštaláciou Marec - mesiac knihy. V spolupráci s EL PARKOM sme aktualizovali nástenky v ich priestoroch a na požiadanie náš pedagóg, Mgr. Marek Muška, vytvoril návrh a realizáciu obojstrannej maľby. Rovnako sme na výzvu pani riaditeľky SMŠ ELBA výtvarne zrevitalizovali časť budovy s námetom blízkym deťom predškolského veku – Tri prasiatka.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     •      Oslava 10. výročia našej školy sa nekonala pre prísne pandemické opatrenia od roku 2020. Práve v školskom roku 2020/2021 škola prekročila pomyselnú desaťročnú hranicu svojho pôsobenia. Aj z tohto dôvodu sme pripravili veľký záverečný koncert spojený s výstavou záverečných prác pre žiakov, rodičov a priaznivcov našej školy až v roku 2022. Avšak dôležité je spomenúť, že práve vedenie školy na čele so zriaďovateľom Ing. Emilom Blichom a všetci pedagógovia boli tí, ktorí si zaslúžili poďakovanie za všetku prácu a nadšenie vo vyučovacom procese aj mimo neho. Školský rok sme ukončili naozaj jedinečnou a slávnostnou formou – hodnotiaca porada sa uskutočnila v historicky malebnom prostredí Kaštieľa Petrovany.

     • Záverečný koncert v Dome kultúry

     • Dňa 7. 6. 2022 sa konal Záverečný koncert s výstavou záverečných prác žiakov SZUŠ ELBA. V programe sa predstavili žiaci tanečného a hudobného odboru, ako aj iní hostia. Hneď na úvod nás privítali žiačky hudobného odboru spoločnou piesňou Voláme vás. Okrem piesní nám zahrali aj krátke skladby na klavíri. 

      Učiteľky s tanečnými triedami pripravili jednotlivé bloky. Prvý blok s názvom Na kráľovskom dvore pripravila J. Ružbarská DiS. art. Najmladší žiaci zatancovali dvorné dámy s princom. Ako Gymnastky z Milána predviedli svoje zručnosti naši prváci. Staršie dievčatá - Nymfy z Arábie - vystúpili s krídlami. Naši najstarší - Zabávači z Londýna - roztlieskali publikum moderným tancom. V blokoch ľudového tanca najmenšie deti ukázali Šarišskú polku pod vedením Mgr. L. Feckovej a S. Kriškovej a staršie pod vedením Mgr. K. Nográdyovej tance Žala naša Anička, Klobúkový, „A ket ja dvor vimietala“. 

      Svojimi vystúpeniami ako pozvaní hostia prispeli aj študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove a folklórny súbor Fijalečka spolu s našimi žiakmi zo ZŠ Šrobárova. 

      Počas mája a júna sa žiaci venovali maľbe koncoročných štvrtáckych prác, ktoré boli súčasťou záverečného koncertu a záverečnej výstavy v Dome kultúry. Nechýbal ani interaktívny fotokútik, kde sa žiaci mohli prostredníctvom masky a fotopanelu stať postavami zo slávnych obrazov. Naši šikovní žiaci a vyučujúci prispeli svojou šikovnosťou aj do bazáru vlastnoručných výrobkov, ktoré si mohli rodičia zakúpiť. Prezentácia záverečných výtvarných prác vyvrcholila na konci školského roka na výstave v OC NOVUM, kde bola dostupná verejnosti počas celého letného obdobia.

     • Výstava záverečných prác výtvarného odboru v OC NOVUM

     • Pri príležitosti ukončenia 1. stupňa základného štúdia na našej SZUŠ ELBA naši štvrtáci usilovne pracovali na svojich záverečných prácach počas celého druhého polroka. Boli to žiaci z niekoľkých elokovaných pracovísk a práce boli krásne pre svoju rozmanitosť námetov a nápadov.  Medzi záverečnými prácami prevládala technika maľby na plátno, akú používali už starí majstri maliari. Maľba ich veľmi bavila a tieto práce po dokončení putovali na výstavu, ktorá bola súčasťou záverečného koncertu SZUŠ ELBA a taktiež dostali možnosť byť prístupné na výstave v OC NOVUM, s ktorým už dlhšie spolupracujeme. Výstava trvala celé letné prázdniny, a tak ju mali možnosť navštíviť naši žiaci aj so svojimi rodinami a tiež sa tak dostala do povedomia širokej verejnosti šikovnosť našich malých umelcov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu úspešnú spoluprácu s OC NOVUM.  

      Vystavených bolo spolu 17 výtvarných prác, ktoré namaľovali  títo žiaci: Lara Mária Smetanková, Eliška Troščaková, Veronika Ferjová, Viktória Fabiánová, Nikola Šebrová, Tobias Rodák, Michaela Marková, Denisa Barejová,  Oliver Fejerčák, Ema  Šoltisová, Oliver Lukáč, Dorota Martonová,  Ľuboslav Olejár, Dominika Kandrová, Mária Kočišová, Eliška Fuchsová a  Karin Gežová.

     • Projekty z dejín umenia

     • Počas celého roka sme so žiakmi pracovali v rôznych projektoch z dejín umenia. V niektorých nových skupinách sme obnovili projekt z dejín umenia Mona Lisa, a žiaci tak mohli interaktívne spoznávať príbeh tohto obrazu a aj tvorby Leonarda Da Vinciho a Jana Van Vermera a jeho holandskej Mony Lisy (Dámy s perlou). Po úspešnom projekte Mona Lisa, ku ktorému sme sa po niekoľkých rokoch vrátili v tomto školskom roku, sme pripravili aj niekoľko ďalších. Počas našich hodín sa žiaci  premenili (preobliekli)  na postavy zo slávnych obrazov, ako napríklad Mona Lisa, Dáma s hranostajom, Dáma s perlou, či Vincent Van Gogh a Frida Kahlo vo vlastných autoportrétoch. Za žiakmi nezaostali ani naši vyučujúci a aj tí sa radi prezliekli za „umelecké diela“. Projekty vyvrcholili na záverečnom koncerte, kde sme vytvorili fotopanely s podobizňami postáv zo slávnych obrazov a tie si mohli vyskúšať všetci návštevníci.

     • Exkurzia na Liptove 

     • So skupinou žiakov zo ZŠ Čsl. armády a Svinej sme sa rozhodli navštíviť galériu optických umení ILLUSIA v Liptovskom Mikuláši a Domu hore nohami, ktorý sa nachádza tiež blízko Liptovského Mikuláša.  Vyučujúci  výtvarného odboru Mgr. Marek Muška a Mgr. Daniela Olejárová zorganizovali túto exkurziu 18. 5. 2022, pretože je to moderná galéria s technológiou spracovania portrétu v interaktívnom prostredí. Žiaci sa stávajú súčasťou tvorby samotnej fotografie/obrazu. Pre žiakov to boli nové a nezabudnuteľné zážitky a keďže sú to žiaci rôzneho veku, bolo zaujímavé sledovať ich reakcie na viacerých vekových úrovniach. Veľmi sa pri návšteve zabavili a naučili sa pritom správne pracovať s fotografiou, ako a kde sa musia postaviť, aby dosiahli požadovaný efekt. Vynikajúco sme využili aj medzipredmetové vzťahy s fyzikou, matematikou, či vedou, pretože na oboch miestach exkurzie boli potvrdené či vyvrátené rôzne vedecké teórie a zákony. Je dôležité inovovať a reagovať na dnešný dynamický prerod aj v umení, pretože doba sa čoraz viac digitalizuje a posúva do virtuálneho priestoru.

     • Veľkonočná výstava v OC NOVUM

     •             Po minuloročnej úspešnej spolupráci s OC NOVUM sme v školskom roku 2021/2022 boli opäť oslovení, aby sme prispeli  do veľkonočnej výstavy prác rôznych základných a materských škôl z Prešova. Naši žiaci pripravili, krásne práce s veľkonočnou témou a celá výstava bola dostupná verejnosti počas veľkonočného obdobia. Do tejto výstavy sme prispeli ako jediná základná umelecká škola z Prešova.

     • Tanec v obrazoch

     •             V druhom polroku sme pripravovali veľkú spoločnú akciu s názvom Tanec v obrazoch, ktorá sa uskutočnila 23. 3. 2022 v EL PARKU a bola spojením kreativity a šikovnosti našich žiakov vo všetkých našich odboroch. Svojimi tanečnými a hudobnými vystúpeniami sa predstavili žiaci našej školy, tanečné workshopy mali na starosti študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove, ktorí na tejto akcii hosťovali. Viaceré triedy tanečného odboru nacvičili jeden tanec a na generálke sa spojili a zladili. Podarilo sa nám tým dosiahnuť náš cieľ – prvé verejné vystúpenie po pandémii, na ktorom vystúpili všetci tanečníci. Naši žiaci predviedli ľudový tanec Červené, želené pod vedením Mgr. Lucie Feckovej a autorky choreografie Simony Kriškovej. Moderné tance s názvom Radosť z pohybu, Perfect day a tiež scénický tanec Farebné lietanie vytvorila Janette Ružbarská Dis.art.

                  Žiaci výtvarného odboru prispeli svojimi výtvarnými prácami a vytvorili tak krásnu spleť rôznych výtvarných techník na prácach s témou tanca.  Súčasťou tejto akcie boli aj interaktívne stanovištia, ktoré viedli naši pedagógovia a odmenou pre žiakov boli rôzne výtvarné a kreatívne maličkosti na stanovišti s názvom „Mačka vo vreci“.  Šikovní výtvarníci vytvorili spoločnými silami prostredníctvom vymaľovaných motýľov veľkú figúru flamenco tanečnice, tzv. Motýliu Carmen. Hudobný odbor si pripravil rôzne motivačné rytmické cvičenia na zaujímavých „hudobných nástrojoch“, kde sa žiaci po prvýkrát mohli stretnúť s hrou na nástroji.

                  Táto celoškolská akcia mala čaro práve v medzipredmetovom prepojení, pretože sa stierali hranice medzi jednotlivými odbormi  a  zo žiakov sa razom stali úspešní umelci.

     • Výtvarná súťaž - Cestujeme dejinami umenia

     • SZUŠ ELBA sa opäť rozhodla v tomto školskom roku vyhlásiť výtvarnú súťaž s názvom Cestujeme dejinami umenia, pretože dejiny umenia sú veľmi bohaté na zážitky, tajuplné príbehy, osudy slávnych majstrov, objavené nové výtvarné techniky, ktoré v danom období často spôsobili prevrat v umení a je toho oveľa viac.  

      Súťaž je určená pre materské, základné, stredné školy pod značkou ELBA a EVA a takisto pre školy, ktoré s nimi úzko spolupracujú. 

     • Pomoc deťom z Ukrajiny

     • V týchto ťažkých časoch sa viera v ľudskosť, humanitu a medziľudskú podporu stáva každodennou témou v mnohých rodinách, ktorým situácia na Ukrajine nie je ľahostajná. Ani nám, žiakom a pracovníkom SZUŠ ELBA, nechýba dávka tolerancie a vôle pomôcť ľuďom, ktorí to vskutku potrebujú.  1. marca 2022 sme vyslali tvorivý umelecký materiál pre deti z Ukrajiny.  Spoločne sme vytvorili balíky pre deti na lepšie zvládnutie dlhého času pri čakaní a vybavovaní potrebných povolení na území SR. Poslali sme knihy, spoločenské hry, hračky, výtvarný a kreatívny materiál, cukrovinky a iné. Zároveň na požiadanie od animátorov, ktorí sa starajú o čas strávený v dočasných ubytovaniach sme zaslali aj práce našich žiakov ako predlohy, aby si mohli niečo podobné vytvoriť deti samé a aspoň na chvíľu nemyslieť na to, čo museli a musia prežívať.

                                               Ostaňme ľuďmi a vzájomne si pomáhajme!

     • Valentínske foto

     • Milí priatelia.

      Pozývame Vás do nášho Valentínskeho fotokútika, ktorý sme pripravili pre všetkých, ktorí horia láskou. Odfotiť sa môžete v exkluzívnom priestore našej školy v termíne od 14. 2. 2022 do 17.2.2022.

      Príďte k nám a zvečnite si spoločné okamihy.

     • Vyhlásenie o poukázaní podielu 2% zaplatenej dane

     • Milí rodičia a priatelia školy,

            aj tento rok môžete rozhodnúť o darovaní 2 % zaplatenej dane zo svojich príjmov. Podpora vzdelávania, výchovy a rozvoj umeleckej kultúry našich detí a žiakov sa realizuje aj prostredníctvom nášho Školského klubu - ELBA, ktorý bol zriadený za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v umeleckej a tvorivej oblasti našich žiakov a členov. Klub sa snaží touto cestou prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

            Obraciame sa na Vás, našich priateľov a priaznivcov škôl a školských zariadení s požiadavkou o poukázanie Vášho finančného príspevku na účet Školského klubu  ELBA.  Vaše presne identifikované finančné čiastky budú výlučne použité na úhradu školských, umeleckých a mimoškolských aktivít našich žiakov.

            Darovaním 2 % zaplatenej dane z príjmov rozhodnete o hodnotnejšom a kvalitnejšom živote žiakov našich škôl a o tom, že podiel z Vašej zaplatenej dane bude využitý adresne, transparentne, efektívne a zmysluplne. Obraciame sa na Vás ešte raz s prosbou o podporu vytvárania lepších, nadštandardných výchovno-vzdelávacích podmienok.         

      Prosíme Vás o odovzdanie 2 % zaplatenej dane z príjmov.

      Z týchto finančných prostriedkov sa podporujú:

      • odmeňovanie žiakov za školskú a mimoškolskú umeleckú činnosť, 
      • vecné ceny v rôznych záujmových súťažiach a mnohé iné aktivity,
      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy modernou technikou,
      • kontinuálna inovácia IT techniky,
      • pobyty v galériách,  múzeách, krajinárske kurzy, 
      • jednodňové pobyty na rôznych súťažiach, workshopoch, olympiádach.


      Ak sa rozhodnete podporiť náš školský klub,

      Vaše rozhodnutie bude správne a podporíte naozaj dobré činy,

      za čo Vám úprimne ďakujeme      V Prešove 12. januára 2022                                                                                      Ing. Emil Blicha, v. r.

                                                                                                                                              prezident ŠK ELBA


      ŠK ELBA Prešov,      IČO 42381886,    č. reg. NCRpo: 12966/2021

      č. ú.:   IBAN: SK09 1100 0000 0029 4804 9174


      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane